vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

Üldreeglitest HS

Kauba nomenklatuuri Välismajandussuhete (HS) on klassifitseerija kasutatava kauba toll ja osalejad välisriikide majandustegevuse eesmärgil tollioperatsioone.

HS on arenenud venekeelne versioon harmoneeritud süsteemi (HS) poolt välja töötatud Maailma Tolliorganisatsiooni ning võttis aluseks toote klassifikatsioon Euroopa Liidus ja teised.

Sisuliselt klassifitseerija on see, et igale tootele omistatud 10-kohaline kood (kui kasutate 14-kohaline kood), mis seejärel kasutatakse kaubadeklaratsiooni. See kodeeringut kasutatakse selleks, et tagada täpne veetava kauba üle tollipiiri Vene Föderatsiooni ning hõlbustada automatiseeritud tollideklaratsiooni menetlemise tollivormistusel.

HS koosneb 21 osa ja 97 rühmade
10-numbriline tootekood kohta HS on:

  • 2 esimest numbrit (nt 29, Orgaanilised kemikaalid) - Kaubagrupp HSi
  • 4 esimest numbrit (nt 2901, Atsüklilised süsivesinikud) - Rubriik
  • 6 esimest numbrit (nt 290123, buteen (butüleen) ja selle isomeerid) - rubriigi alamrubriiki
  • 10 numbrid, täielik tootekoodi, mis on esitatud tollideklaratsioon (nt 2901231000, pudelite 1-eeni ja vaid-2-een) - kauba alamrubriiki.

 


 

1. Jaotiste, gruppide, alagruppide on kasutatav mugavusest, HS, ametlik klassifitseerimine kaupade HSi põhineb analüüs ja sellega seotud märkused jaotiste või gruppide ja kui nad ei ole sätestatud teisiti, vastavalt järgmistele sätetele:

2.a) Mis tahes viiteid rubriigi nimes mis tahes tootele tuleks käsitleda ka viidetena sellisele mittetäielikule tootele, tingimusel et mittetäielikul kujul esitatuna on sellel tootel põhiomadus terviktootel ja seda tuleks pidada ka viiteks komplekteeritud kaubad (või klassifitseeritud käsitletavasse rubriiki käesoleva reegli kohaselt komplektina), esitletud kokkupanemata või lahti võtmata.

b) viidet rubriigis ühelegi materjalile või ainele tuleb vaadelda kehtivana ka viide segud või ühendeid selle materjali või aine kohta teiste materjalide või ainetega. Kõiki viiteid kaupade mingist materjalist või ainest kaubale tuleb vaadelda hulka viitena kaupadele, mis täielikult või osaliselt koosnevad sellest materjalist või ainest. Kaupade klassifitseerimise kohta, mis koosneb rohkem kui ühest materjalist või ainest kaubale tuleb vastavalt kodukorra artikli 3.

3. Kui kodukorra 2 (b), või prima facie võimalust kaupade klassifitseerimise kaks või enam rubriiki, kaupade klassifitseerimise läbi järgmiste eeskirjadega:

a) valima ühe pealkirja alla, mis on kõige konkreetsete kaupade kirjeldust, võrreldes tarbeasjade koos üldisemat kirjeldust. Kui aga kaks või enam rubriiki puudutab vaid osa ainetest või materjalidest, mis sisalduvad segu või mitmest komponendist koosnevate toodete või ainult osa kaupade komplektide jaemüügiks, neid rubriike tuleks lugeda samaväärseks antud toode, isegi kui üks neist teatab täielikumalt või täpsemalt kauba kirjeldus.

b) Mitme toote, segu, mis koosneb erinevatest komponentidest või koosneb erinevatest materjalidest ja kaupade komplektide jaemüügiks, ja see klassifikatsioon ei ole võimalik rakendada vastavalt kodukorra artikli 3 (), tuleb klassifitseerida materjali või komponendi järgi, mis annavad nende kaupade peamine vara, mille suhtes kohaldatavuse sellele kriteeriumile.

c) Juhul kui kaupa ei saa klassifitseerida reegli 3 punkti a või b sätete kohaselt, kehtib reegel, et kaubad tuleb klassifitseerida rubriiki, viimane koodide kasvavas järjekorras rubriikide vahel, mis on võrdselt vastuvõetavad vastavalt nende kaupade klassifikatsioon.

4. Kaup, mille klassifitseerimist ei saa teostada vastavalt ülaltoodud reeglite sätetele, klassifitseeritakse rubriiki kõnealustele kaupadele kõige lähemal olevateks kaupadeks.

5. Lisaks eespool nimetatud sätteid seoses undernamed kaupade, kohaldatakse järgmisi eeskirju:

a) Kaaned ja juhtudel kaamerad, muusikariistad, relvad ja joonistusvahendid, kaelakeed, samuti konteiner, mis on eriline vorm või kohandada, et konkreetse toote või komplekti paigutamiseks, on sobivad pikaajaliseks kasutamiseks ning esitatakse tollile koos tootega, mille jaoks see on ette nähtud tuleb klassifitseerida koos pakendatud toodet seal, kui sellist tüüpi pakendite müügil koos toote. See reegel ei kehti pakendite, mis moodustab koos pakendatud toodet ja terviklikult kinnitub see põhiomadus.

b) Võttes arvesse reegli 5 () pakkematerjalid ja konteinerid, mis tulevad koos olles need tooted tuleks klassifitseerida koos, kui neid kasutatakse tavaliselt pakkimise selliste kaupade suhtes. Seda sätet ei ole siduv, kui pakkematerjalide või mahutite selgelt taaskasutatav.

6. Ametlik klassifitseerimine kaupade alamrubriikidesse peaks olema kooskõlas nimed alamrubriikidesse ja nende lisad, kohaldatakse eespool nimetatud reeglid, tingimusel, et ainult alamrubriikidesse samal tasandil võrreldavad. Selleks et see artikkel võib kohaldada asjakohaseid märkusi jaotiste ja gruppide kohta, kui kontekst ei nõua teisiti.