vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

CFR (Hind ja prahiraha (... nimetatud sihtsadam))
Hind ja prahiraha (... nimetatud sihtsadam)

"Hind ja prahiraha" tähendab, et müüja annab kauba ületanud laeva reelingu lastimissadamas.
Müüja peab siis tasuma ja kauba vajalik, et viia kaup sihtsadamas kuid oht saada kahju või kahjustumise eest, samuti kõik lisakulud tõttu toimunud sündmuste pärast tarneaeg on üle müüjalt ostjale.
CFR-klausli puhul peab müüja tegema kauba ekspordiks. Seda terminit võib kasutada ainult mere-ja siseveetranspordi. Kui pooled ei kavatse pakkuda kaupu üle laeva reelingu, tuleks seda kohaldada CPT.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. KAUPADE TARNIMINE LEPINGU JÄRGI

B.1. HINNA TASUMINE

Müüja peab vastavalt müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve või muu samaväärse elektrooniline sõnum, ja muid tõendeid vastavuse mis võib nõuda müügilepingu

Ostja peab tasuma lepingus sätestatud ostu ja müügi kauba hind.

A.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

B.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

Müüja peab omal kulul ja riskida ekspordilitsentsi või muu ametliku loa ja teostab vajaduse korral kõik vajalikud tolliformaalsuste ekspordiliikmesriiki.

Ostja omal kulul ja riskida impordilitsents või muu ametliku loa ja teostab vajaduse korral kõik tolliformaalsused kauba importimisel ja nende transiit läbi riigi.

A.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

B.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

A) Reisijaveoleping
Müüja peab sõlmima omal kulul veoks kauba nimetatud sihtsadamasse tavalise marsruudi merele (või siseveetranspordi) laeva tüüpi, mida tavaliselt kasutatakse kaupade veoks sarnane nimetatud kaupade ostu müügiks.
B) kindlustusleping
Mingit kohustust.

A) Reisijaveoleping
Mingit kohustust.
B) kindlustusleping
Mingit kohustust.

A.4. TARNIMINE

B.4. TARNE VASTUTAMINE

Müüja on kohustatud tarnima kauba laeva pardale sadamas saadetist kuupäeval või kokkulepitud aja jooksul.

Ostja peab võtma kaupade tarnimise, kui need on esitatud vastavalt artikli A.4. Ja neid saada vedajalt on veolepingu sihtsadamasse.

A.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

B.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

Müüja peab vastavalt artiklile B.5. kannab kõik riskid kaotuse või kauba kahjustumise, kuni kaubad läbivad laevareelingu laadimissadama.

Ostja peab kandma kõik riskid kaotuse või kahju kui kaup on kaup läbida laevareelingu lastimissadamat. Ostja on kohustatud - kui ta ei teata artikli B.7. - kannab kõik riskid kaotuse või kahju kauba lõppemist kokkulepitud kuupäeval või lõppkuupäeva määratud tähtaja saadetist. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu.

A.6. KULUDE JAGAMINE

B.6. KULUDE JAGAMINE

Müüja peab sätete B.6.: - tasuma kõik kulud, mis on seotud kaupade, kuni nad on tarnitud vastavalt artiklis A.4 ja -. Kauba ja kõik artikli A.3a) seotud kulud, sh laadimisel kauba pardal ja mis tahes tasu kauba mahalaadimist kokkulepitud lossimissadamat mis vastavalt veolepingu müüjale ja - vajaduse korral kõik kulud vajalikud tolliformaalsuste eksport samuti kõik maksud ja muude maksude kõrval sisaldavat makse kaupade eksport, samuti kulud, mis on seotud nende transiiti läbi kolmanda riigi kui need on kooskõlas veoleping müüja kohta.

Ostja peab vastavalt sätetele A.3a): - tasuma kõik kulud, mis on seotud kaupade kohaletoimetamisel vastavalt artikli A.4 ja - kõik kulud ja tasud, mis on seotud kaupade, samas transiidi kuni. saabumist sihtsadamasse, välja arvatud juhul, kui need on kooskõlas veoleping müüjale ega - maksa täitmise kulud kaupade, sealhulgas kulud maksavad lihterdamis- ja kaimaksu tasud, välja arvatud juhul, kui need on kooskõlas veoleping müüjale ja - kannab kõik tulenevad lisakulud suutmatus vastava teate vastavalt artikli B.7. lõppemisest kokkulepitud kuupäeval või kokkulepitud tarneaja. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu ja - vajaduse korral kõik maksud ja muud tasud ning kulud tolliformaalsused importimisel tasumisele kuuluvad kaupade ja vajaduse korral nende transiidi läbi riigi, kui nad olid müüja kui teete veolepingut.

A.7. TEADE OSTJALE

B.7. TEADE MÜÜJALE

Müüja peab ostjale piisavalt teate, et kaup on tarnitud vastavalt artiklis A.4., Samuti ostja muu teate vajalik heakskiidu on tavaliselt vajalikud meetmed kauba kättesaamisest.

Kui ostjal on õigus määrata periood, mille jooksul kaup saadetakse, ja / või sihtsadamas - see peab korralikult müüjale teatama.

A.8. TARNIMISE, TRANSPORDIDOKUMENTIDE VÕI VÕRDLATE ELEKTROONILISTE SÕNUMITE TÕEND

B.8. TARNIMISE, TRANSPORDIDOKUMENTIDE VÕI VÕRDLATE ELEKTROONILISTE SÕNUMITE TÕEND

Müüja on kohustatud andma koheselt ostja kulul tavaline veokirjas kokkulepitud sihtsadam. See dokument (näiteks kaubeldavad konossemendi, mitteüleantav mereveokiri, siseveekogu dokument) peab katma lepingujärgseid kaupu, tuleb aasta jooksul kokku veoks, ja võimaldada ostjal saada kauba vedajale sihtsadamasse ja kui ei ole teisiti kokku lepitud, võimaldada ostjal kauba ära müüa kolmandale isikule transiidina üleandmise etiketid (läbirääkimisel konossemendi) või teatades sellest vedajale . Kui on välja antud mitu originaalid veodokumendi, ostja peab olema täielik komplekt originaale. Kui müüja ja ostja on kokku leppinud, et suhelda elektrooniliselt, Eespool viidatud dokument võib asendada samaväärse elektroonilise andmevahetuse (EDI).

Ostja peab aktsepteerima artikli A.8. veodokument, kui see vastab tingimustele müügilepingu.

A.9. KONTROLL - PAKENDAMINE - PAKENDI MÄRGISTAMINE

B.9. KAUPADE KONTROLL

Müüja peab maksma kulud nende kontrollitoimingute (näiteks kontrollida kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt artikli A.4. Müüja peab omal kulul pakend (kui see on eelkõige kaubandus laeva tavaline lepingujärgsete kaupade pakkimata), mis on vajalik kauba üleandmist. Pakend tuleb asjakohaselt märgistatud.

Ostja on kohustatud tasuma kulud, mis eelnevalt eelinspekteerimise kui selliseid kontrolli volitatud asutused eksporditoetust.

A.10. MUUD KOHUSTUSED

B.10. MUUD KOHUSTUSED

Müüja peab andma ostja soovil omal kulul, riski ja kõikvõimalikku abi saamiseks selliste dokumentide või samaväärsete elektrooniliste sõnumite (välja arvatud mainitud A.8.) Väljastatud või edastada lähteriigis ja / või päritoluriiki, millest ostja võib nõuda kauba import ja vajaduse korral nende transiit läbi riigi. Müüja peab ostja nõudmisel vajalikku teavet hankida kindlustust.

Ostja on kohustatud tasuma kõik kulud ja tasud, mis tekivad dokumentide saamise või samaväärsel elektroonilisel sõnumeid, nagu on sätestatud artiklis A.10., Ja hüvitab müüja poolt kantud viimane tõttu abi ostjale.