vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

DES (Delivered Ex Ship (... nimetatud sihtsadam))
Delivered Ex Ship (... nimetatud sihtsadam)

Termin "Delivered Ex Ship" tähendab, et müüja oma tarnekohustuse, kui ta laseb ole läbinud kaupade sissevedu ostjale laeva pardal on sihtsadamas. Müüja peab kandma kõik kulud ja riskid, milleta kauba sihtsadamas enne täitmisel. Kui pooled soovivad, et müüja kannab kulud ja riskid täitmisel kaubad, tuleks kohaldada terminit DEQ.
Seda terminit võib kasutada ainult mere-või siseveeteede või ühendvedude kui kaup jõuab sihtsadamasse laeva pardal.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. KAUPADE TARNIMINE LEPINGU JÄRGI

B.1. HINNA TASUMINE

Müüja peab nõusolekul ostu-müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve või muu samaväärse elektrooniline sõnum, ja muid tõendeid tootmisetapi vastavuse mis võib nõuda müügilepingu.

Ostja peab tasuma lepingus sätestatud ostu ja müügi kauba hind.

A.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

B.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

Müüja peab omal kulul ja riskida ekspordilitsents või muu ametliku tegevusloa või muid dokumente ning teha vajadusel kõik tolliformaalsused ekspordi kaupade ja vajaduse korral nende transiit kolmandate riikide kaudu.

Ostja peab omal kulul ja riskida impordilitsents või muud ametlikku tegevusluba ja teostada vajaduse korral kõik tolliformaalsused kauba impordile.

A.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

B.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

a) Reisijaveoleping
Müüja peab ühendust võtma oma kulul veo eest kauba konkreetsele punktile, kui neid on nimetatud sihtsadam. Kui punkti ei ole kokku lepitud või ei määra tava, et müüja võib valida kõige sobivam teda osutavad nimetatud sihtsadam.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

a) Reisijaveoleping
Mingit kohustust.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

A.4. TARNIMINE

B.4. TARNE VASTUTAMINE

Müüja on kohustatud tarnima kauba ostjale laeval maha punkt, vastavalt artikli A.3a) kell sihtsadamas kuupäeval või kokkulepitud aja jooksul, nii et see eemaldatakse anumast tühjendusseadmed laadile kauba.

Ostja peab võtma kauba üleandmist, kui nad on esitatud vastavalt artikli A.4.

A.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

B.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

Müüja peab sätetest ei tulene teisiti B.5., Kannab kõik riskid kaotuse või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt artiklis A.4.

Ostja peab kandma kõik kahjud või kauba kahjustumise hetkest riske on esitatud vastavalt artikli A.4. Ostja on kohustatud - kui ta ei teata artikli B.7. - kannab kõik riskid kaotuse või kahju kauba lõppemist kokkulepitud kuupäeval või kuupäeval kokkulepitud tarneaega. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu.

A.6. KULUDE JAGAMINE

B.6. KULUDE JAGAMINE

Müüja peab sätetest ei tulene teisiti B.6.: - Lisaks tulenevad kulud artikkel A.3a), kõik kulud, mis on seotud kaupade, kuni see on tarnitud vastavalt artiklis A.4., Ja - kui seda vajate - maksma kõik kulud tolliformaalsuste samuti kõik maksud ja muud tasud, sõltub eksporditegevusest ja nende transiit läbi riigi enne sünnitust vastavalt artikli A.4.

Ostja peab maksma - kõik kulud, mis on seotud kauba aega need on esitatud vastavalt artikli A.4, sealhulgas kulud mahalaadimine laevalt kohustatud vastu võtma, ja - kõik lisakulud tingitud kohustuste täitmata jätmisega. võtta kauba pärast viimast oli tema käsutusse kooskõlas artikliga A.4., või teatada vastavalt artiklile B.7. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu ja - vajaduse korral kõik maksud ja muud tasud ning kulud tolliformaalsused importimisel tasumisele kuuluvad kaupade.

A.7. TEADE OSTJALE

B.7. TEADE MÜÜJALE

Müüja peab ostjale piisav eeldatavat saabumiskuupäeva, kui ametis olev laev vastavalt artikli A.4., Samuti ostja muu teave vajalik vooluhulk on tavaliselt vajalikud meetmed, et võtta kauba üleandmist.

Ostja peab, kui tal on õigus määrata jooksul kokkulepitud ajaks ja / või punktis võtmise kohaletoimetamise eest sihtsadamas, anna müüja.

A.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

B.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

Müüja peab ostja kulul kohale toimetanud ja / või tavaline veodokument (näiteks inkassoks, mittekaubeldavad mereveokirja, siseveeteede dokumendi või mitmeliigilise transpordi dokument), mis võimaldab ostjal nõuda kauba vedajale sihtsadamasse. Juhul kui müüja ja ostja on kokku leppinud suhelda elektrooniliselt, Eespool viidatud dokument võib asendada samaväärse elektroonilise andmeside (EDI).

Ostja peab aktsepteerima kohale toimetanud või veodokument vastavalt artikli A.8.

A.9. KONTROLL - PAKENDAMINE - PAKENDI MÄRGISTAMINE

B.9. KAUPADE KONTROLL

Müüja peab maksma kulud nende kontrollitoimingute (näiteks kontrollida kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt artikli A.4. Müüja peab omal kulul pakend (kui see on konkreetse kaubandus pakkuda tavaline lepingujärgsete kaupade pakkimata), mis on vajalik sünnitust. Pakend tuleb asjakohaselt märgistatud.

Ostja on kohustatud tasuma kulud, mis eelinspekteerimise kui selliseid kontrolli volitatud asutused eksporditoetust.

A.10. MUUD KOHUSTUSED

B.10. MUUD KOHUSTUSED

Müüja peab andma ostja soovil omal kulul, riski ja kõikvõimalikku abi saamiseks selliste dokumentide või samaväärsete elektrooniliste sõnumite (välja arvatud mainitud A.8.) Väljastatud või edastada lähteriigis ja / või päritoluriiki, millest ostja võib nõuda kauba impordile. Müüja peab ostjale vajalikku teavet hankida kindlustust.

Ostja on kohustatud tasuma kõik kulud ja tasud, mis tekivad dokumentide saamise või samaväärsel elektroonilisel sõnumeid, nagu on sätestatud artiklis A.10., Ja hüvitab müüja poolt kantud viimane tõttu abi ostjale.