vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

DEQ (Delivered Ex Quay (... nimetatud sihtsadam))
Delivered Ex Quay (... nimetatud sihtsadam)

Termin "Delivered Ex Quay" tähendab, et müüja täidab oma kohustuse tarnida, kui kaupu ei vormistata impordi käsutuses ostja kai äärde sihtsadamas. Müüja peab kandma kõik kulud ja riskid, mis on seotud transpordi ja kauba mahalaadimist at the Wharf. DEQ puhul peab ostja tollivormistust kauba importimise, samuti maksude, lõivude ja muude tasude importimisel.
Kui pooled soovivad, et müüja kannab kõik või osa kuludest importimise, siis peab see olema selgelt märgitud asjakohases liites müügilepingu.
Seda terminit võib kasutada ainult mere-või siseveeteede või ühendvedude kui kaup laaditakse maha laevalt randuda sihtsadamasse. Kui pooled soovivad, et müüja kohustuste seotud riskide ja kulude liikuvate kaupade kai teise koha (ladu, terminal jne) sadamasse või väljaspool sadama sõnad tuleks kasutada DDU ja DDP.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. KAUPADE TARNIMINE LEPINGU JÄRGI

B.1. HINNA TASUMINE

Müüja peab nõusolekul ostu-müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve või muu samaväärse elektrooniline sõnum, ja muid tõendeid tootmisetapi vastavuse mis võib nõuda müügilepingu.

Ostja peab tasuma lepingus sätestatud ostu ja müügi kauba hind.

A.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

B.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

Müüja peab omal kulul ja vastutusel, mis tahes ekspordilitsentsi või muud ametlikku luba või muud dokumendid ja teostada vajaduse korral kõik tolliformaalsused ekspordiks vajalike kaupade ja nende transiit läbi riigi.

Ostja peab omal kulul ja riskida impordilitsents või muud ametlikku luba või muud dokumendid ja teostada vajaduse korral kõik tolliformaalsused kauba impordile.

A.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

B.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

a) Reisijaveoleping
Müüja peab ühendust võtma oma kulul veo eest kauba nimega kai äärde sihtsadamas. Kui spetsiaalsesse dokki ei ole kokku lepitud või ei määra tava, et müüja võib valida kõige sobivam teda muuli juures sihtsadamasse.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

a) Reisijaveoleping
Mingit kohustust.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

A.4. TARNIMINE

B.4. TARNE VASTUTAMINE

Müüja on kohustatud tarnima kauba ostjale kail artikli A.3a) kuupäeval või kokkulepitud aja jooksul.

Ostja peab aktsepteerima kauba, kui need on esitatud vastavalt artikli A.4.

A.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

B.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

Müüja peab vastavalt artikli B.5. ja kannab kõik riskid kaotuse või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt artiklis A.4.

Ostja peab kandma kõik kahjud või kauba kahjustumise hetkest riske on esitatud vastavalt artikli A.4. Ostja on kohustatud - kui ta ei teata artikli B.7. - kandma kõik kahju kaupade lõppemisest kokkulepitud kuupäeval või kokkulepitud kohale perspektiivis riske. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu.

A.6. KULUDE JAGAMINE

B.6. KULUDE JAGAMINE

Müüja peab sätetest ei tulene teisiti B.6.: - Lisaks tulenevad kulud artikkel A.3a), kõik kulud, mis on seotud kauba üleandmiseni muuli vastavalt artikli A.4., Ja - kui seda vajate - maksma kõik kulud tolliformaalsuste samuti kõik maksud ja muud tasud, sõltub eksporditegevusest ja nende transiit läbi riigi enne sünnitust vastavalt artikli A.4.

Ostja peab maksma - kõik kulud, mis on seotud kauba aega need on esitatud vastavalt artikli A.4, sealhulgas kõik kulud, mis on seotud kaupade käitlemise sadamas enne selle hilisema transpordi või asetades lao või terminali ja - kõik. lisakulude tõttu suutmatus täita kohustust nõustuda kaupade pärast viimast oli tema käsutusse kooskõlas artikliga B.7. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu ja - vajaduse korral kõik maksud ja muud tasud ning kulud tolliformaalsused importimisel tasumisele kuuluvad kaupade ja nende järgnev transport.

A.7. TEADE OSTJALE

B.7. TEADE MÜÜJALE

Müüja peab ostjale piisav eeldatavat saabumiskuupäeva, kui ametis olev laev vastavalt artikli A.4., Samuti ostja muu teave vajalik vooluhulk on tavaliselt vajalikud meetmed, et võtta kauba üleandmist.

Ostja peab, kui tal on õigus määrata jooksul kokkulepitud ajaks ja / või punktis võtmise kohaletoimetamise eest sihtsadamas, anna müüja.

A.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

B.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

Müüja peab ostja kulul kohale toimetanud ja / või tavaline veodokument (näiteks inkassoks, mittekaubeldavad mereveokirja, siseveeteede dokumendi või mitmeliigilise transpordi dokument), mis võimaldab ostjal võtta kauba üleandmist ja need eemaldada kai . Juhul kui müüja ja ostja on kokku leppinud suhelda elektrooniliselt, Eespool viidatud dokument võib asendada samaväärse elektroonilise andmeside (EDI).

Ostja peab aktsepteerima kohale toimetanud või veodokument vastavalt artikli A.8.

A.9. KONTROLL - PAKENDAMINE - PAKENDI MÄRGISTAMINE

B.9. KAUPADE KONTROLL

Müüja peab maksma kulud nende kontrollitoimingute (näiteks kontrollida kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt artikli A.4. Müüja peab omal kulul pakend (kui see on konkreetse kaubandus pakkuda tavaline lepingujärgsete kaupade pakkimata), mis on vajalik sünnitust. Pakend tuleb asjakohaselt märgistatud.

Ostja on kohustatud tasuma kulud, mis eelinspekteerimise kui selliseid kontrolli volitatud asutused eksporditoetust.

A.10. MUUD KOHUSTUSED

B.10. MUUD KOHUSTUSED

Müüja annab taotluse ostja muutmisel kulu, riski ja kõikvõimalikku abi saamiseks selliste dokumentide või samaväärsete elektrooniliste sõnumite (välja arvatud mainitud A.8.) Väljastatud või edastada lähteriigis ja / või päritoluriigi millest ostja võib nõuda kauba impordile. Müüja peab ostjale vajalikku teavet hankida kindlustust.

Ostja on kohustatud tasuma kõik kulud ja tasud, mis tekivad dokumentide saamise või samaväärsel elektroonilisel sõnumeid, nagu on sätestatud artiklis A.10., Ja hüvitab müüja poolt kantud viimane tõttu abi ostjale.