vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

DDP (Delivered Duty Paid (... nimetatud sihtkoht))
Delivered Duty Paid (... nimetatud sihtkoht)

Termin "Delivered Duty Paid" tähendab, et müüja tarnib kauba, kustutatud, ja ei laadita tahes saabuvad transpordivahendite kauba ostjale nimetatud sihtkoht. Müüja peab kandma kulusid ja riske, milleta varud, sealhulgas (vajaduse korral), mis tahes tasud import sihtriigiks (sõna "kohustus" hõlmab vastutust ja riske teostamiseks tolli ja makse tolliformaalsuste ning tolli tollimaksude, maksude ja muude tasude).
Kuigi EXW tähtaeg müüja minimaalne kohustus, DDP näitab maksimaalset kohustus.
Seda terminit ei tohi kasutada, kui müüja ei suuda otseselt või kaudselt saada impordilitsents. Kui pooled soovivad jätta müüja kohustuste osa kuludest importimisel tasumisele kuuluvad (nagu käibemaks - käibemaksuga), peab see olema selgelt määratletud müügilepingu.
Kui pooled soovivad ostja kandma kõik riskid ja kulud importi, siis tuleks kasutada terminit DDU. Seda mõistet võib kasutada sõltumata sellest, missuguse transpordivahendiga reisijad aga kui tarne on laeva pardal või kail kell sihtsadamas, tuleb termineid kasutada DES või DEQ.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. KAUPADE TARNIMINE LEPINGU JÄRGI

B.1. HINNA TASUMINE

Müüja peab nõusolekul ostu-müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve või muu samaväärse elektrooniline sõnum, ja muid tõendeid tootmisetapi vastavuse mis võib nõuda müügilepingu.

Ostja peab tasuma lepingus sätestatud ostu ja müügi kauba hind.

A.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

B.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

Müüja peab omal kulul ja vastutusel, mis tahes ekspordi ja impordi litsentsi või muu ametliku tegevusloa või muid dokumente ning teha vajadusel kõik tolliformaalsused on vajalikud ekspordi ja impordi kaupade ja nende transiit läbi mis tahes riik.

Ostja võtab palvel müüja muudab oma konto ohus ja kõikvõimalikku abi saamise vajaduse korral mis tahes impordilitsents või muud ametlikku luba vajalik kauba impordile.

A.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

B.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

a) Reisijaveoleping
Müüja peab ühendust võtma oma kulul veo eest kauba nimega sihtkohta. Kui konkreetses küsimuses ei ole kokku lepitud või ei määra tava, et müüja võib valida kõige sobivam teda osutavad nimetatud sihtkoht.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

a) Reisijaveoleping
Mingit kohustust.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

A.4. TARNIMINE

B.4. TARNE VASTUTAMINE

Müüja on kohustatud tarnima kauba ostja või muu isik, kellele ostja kujul neotgruzhennom iga saabuva transpordivahendi nimetatud sihtkoht kuupäeval või ajavahemiku jooksul kokku kättetoimetamiseks.

Ostja peab võtma kauba üleandmist, kui nad on esitatud vastavalt artikli A.4.

A.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

B.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

Müüja peab vastavalt artikli B.5. ja kannab kõik riskid kaotuse või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt artiklis A.4.

Ostja peab kandma kõik kahjud või kauba kahjustumise hetkest riske on esitatud vastavalt artikli A.4. Ostja on kohustatud - ei täida oma kohustusi vastavalt artiklile B.2. - kandma kõik täiendavad riskid kahju kaupade tekkinud seeläbi. Ostja on kohustatud - kui ta ei teata artikli B.7. - kandma kõik kahju kaupade lõppemisest kokkulepitud kuupäeval või lõpus kokkulepitud tarneaega riske. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu.

A.6. KULUDE JAGAMINE

B.6. KULUDE JAGAMINE

Müüja peab sätetest ei tulene teisiti B.6.: - Lisaks tulenevad kulud artikkel A.3a), kõik kulud, mis on seotud kaupade niikaua, kuni see on tarnitud vastavalt artiklis A.4. Ning - kui sa seda vajad - maksma kõik kulud tolliformaalsused vajalikud ekspordi ja impordi samuti kõik maksud ja muud maksud peale ekspordi ja impordi kaupu ja nende transiit läbi riigi enne sünnitust vastavalt artiklile A. 4.

Ostja peab vastavalt artikli A.3a): - kõik kulud, mis on seotud kauba üleandmisel vastavalt artikli A.4. - Kõik lisakulud, kui ta ei suuda artikli B.2. või teatada vastavalt artiklile B.7. Tingimusel, aga on õige liin vastavusdeklaratsiooni. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, et on tühistada või muul viisil identifitseeritud kauba, mille suhtes käesolevat lepingut.

A.7. TEADE OSTJALE

B.7. TEADE OSTJALE

Müüja peab ostjale saata kaupade ja ostja muu teave vajalik vooluhulk on tavaliselt vajalikud meetmed, et võtta kauba üleandmist.

Ostja peab, kui tal on õigus määrata jooksul kokkulepitud ajaks ja / või punktis võtmise kohaletoimetamine nimetatud sihtkoht, anna müüja.

A.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

B.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

Müüja peab ostja omal kulul kohaletoimetamise selleks ja / või tavaline veokirjas (näiteks kaubeldavad konossemendi, mitteüleantav mereveokiri, siseveekogu dokument, lennuveokirja, arve raudtee või maantee või mitmeliigilise transpordi dokument), mis võib olla vajalik ostja võtma kauba üleandmise vastavalt artiklitele A.4. / B.4. Kui müüja ja ostja on kokku leppinud, et suhelda elektrooniliselt, Eespool viidatud dokument võib asendada samaväärse elektroonilise andmevahetuse (EDI).

Ostja peab aktsepteerima korral kohale toimetanud või transpordi dokumentv artikli A.8.

A.9. KONTROLL - PAKENDAMINE - PAKENDI MÄRGISTAMINE

B.9. KAUPADE KONTROLL

Müüja peab maksma kulud nende kontrollitoimingute (näiteks kontrollida kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt artikli A.4. Müüja peab omal kulul pakend (kui see on konkreetse kaubandus pakkuda tavaline lepingujärgsete kaupade pakkimata), mis on vajalik sünnitust. Pakend tuleb asjakohaselt märgistatud.

Ostja on kohustatud tasuma kulud, mis eelinspekteerimise kui selliseid kontrolli volitatud asutused eksporditoetust.

A.10. MUUD KOHUSTUSED

B.10. MUUD KOHUSTUSED

Müüja peab kandma kõik kulud ja tasud, mis tekivad dokumentide saamise või samaväärsel elektroonilisel sõnumeid, nagu on ette nähtud artikli B.10., Ja hüvitab kõik kulud ostja poolt kantud viimane tulemusena aitab teda. Müüja peab ostjale vajalikku teavet hankida kindlustust.

Ostja soovil ja müüja muudab oma konto ohus ja kõikvõimalikku abi saamiseks selliste dokumentide või samaväärsel elektroonilisel teateid või edastada importijariigis, võib müüja nõuda kauba tarnima nii, et ostja.