vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

DDU (Tarnitud, toll tasumata (... nimetatud sihtkoht))
Tarnitud, toll tasumata (... nimetatud sihtkoht)

"Tarnitud, toll tasumata" tähendab, et müüja annab ei kustutata impordi- ja laadimata tahes saabuvad transpordivahendite kauba ostjale kättesaadavaks nimetatud sihtkohani. Müüja peab kandma kõik kulud ja riskid seotud tarnida kaup klauslis, välja arvatud (vajadusel) mis tahes tasud import sihtriigi (sõna "tasu" hõlmab vastutust ja riske läbiviimise tollivormistus ja maksmise tolliformaalsused tollimaksud, maksud ja muud tasud). Vastutus selliste tasude tuleb kannab ostja kui ka muid kulusid ja riske, mis tulenevad asjaolust, et tema võimetuse kaupade impordiks.
Kui pooled soovivad müüja kanda riskid ja kulud tolliformaalsuste samuti kulusid impordi, siis peab see olema selgelt märgitud asjakohases liites müügilepingu.
Kohustused, riskid ja kulud maha-ja ümberlaadimise kaupade sõltub sellest, kes kontrollib valitud sihtkoht.
Seda mõistet võib kasutada sõltumata sellest, missuguse transpordivahendiga reisijad aga kui tarne on laeva pardal või kail kell sihtsadamasse sõnad tuleks kasutada DES või DEQ.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. KAUPADE TARNIMINE LEPINGU JÄRGI

B.1. HINNA TASUMINE

Müüja peab nõusolekul ostu-müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve või muu samaväärse elektrooniline sõnum, ja muid tõendeid tootmisetapi vastavuse mis võib nõuda müügilepingu.

Ostja peab tasuma lepingus sätestatud ostu ja müügi kauba hind.

A.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

B.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

Müüja peab omal kulul ja riskida ekspordilitsents või muu ametliku tegevusloa või muid dokumente ning teha vajadusel kõik tolliformaalsused ekspordi kaupade ja nende transiit läbi riigi.

Ostja peab omal kulul ja riskida impordilitsents või muud ametlikku luba või muud dokumendid ja teostada vajaduse korral kõik tolliformaalsused kauba impordile.

A.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

B.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

a) Reisijaveoleping
Müüja peab ühendust võtma oma kulul veo eest kauba nimega sihtkohta. Kui konkreetses küsimuses ei ole kokku lepitud või ei määra tava, et müüja võib valida kõige sobivam teda osutavad nimetatud sihtkoht.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

a) Reisijaveoleping
Mingit kohustust.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

A.4. TARNIMINE

B.4. TARNE VASTUTAMINE

Müüja on kohustatud tarnima kauba ostja või muu isik, kellele ostja kujul neotgruzhennom iga saabuva transpordivahendi nimetatud sihtkoht kuupäeval või ajavahemiku jooksul kokku kättetoimetamiseks.

Ostja peab võtma kauba üleandmist, kui nad on esitatud vastavalt artikli A.4.

A.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

B.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

Müüja peab vastavalt artikli B.5. ja kannab kõik riskid kaotuse või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt artiklis A.4.

Ostja peab kandma kõik kahjud või kauba kahjustumise hetkest riske on esitatud vastavalt artikli A.4. Ostja on kohustatud - ei täida oma kohustusi vastavalt artiklile B.2. - kandma kõik täiendavad riskid kahju kaupade tekkinud seeläbi. Ostja on kohustatud - kui ta ei teata artikli B.7. - kandma kõik kahju kaupade lõppemisest kokkulepitud kuupäeval või lõpus kokkulepitud tarneaega riske. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu.

A.6. KULUDE JAGAMINE

B.6. KULUDE JAGAMINE

Müüja peab sätetest ei tulene teisiti B.6.: - Lisaks tulenevad kulud artikkel A.3a), kõik kulud, mis on seotud kaupade niikaua, kuni see on tarnitud vastavalt artiklis A.4. Ning - kui sa seda vajad - maksma kõik kulud tolliformaalsused vajalikud ekspordi kui ka kõik maksud ja muud tasud, sõltub eksporditegevusest ja nende transiit läbi riigi enne sünnitust vastavalt artikli A.4.

Ostja peab maksma - kõik kulud, mis on seotud kauba aega need on esitatud vastavalt artikli A.4. - kõik lisakulud, kui ta ei suuda artikli B.2. või peaks ta ei anna teate vastavalt artikli B.7. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu ja - vajaduse korral kõik maksud ja muud kulud, samuti kulud tolliformaalsused importimisel tasumisele kuuluvad kaupade.

A.7. TEADE OSTJALE

B.7. TEADE MÜÜJALE

Müüja peab ostjale piisavalt saata kaupade ja ostja muu teave vajalik vooluhulk on tavaliselt vajalikud meetmed, et võtta kauba üleandmist.

Ostja peab, kui tal on õigus määrata jooksul kokkulepitud ajaks ja / või punktis võtmise kohaletoimetamine nimetatud sihtkoht, anna müüja.

A.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

B.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

Müüja peab ostja omal kulul kohaletoimetamise selleks ja / või tavaline veokirjas (näiteks kaubeldavad konossemendi, mitteüleantav mereveokiri, siseveekogu dokument, lennuveokirja, arve raudtee või maantee või mitmeliigilise transpordi dokument), mis võib olla vajalik ostja võtma kauba üleandmise vastavalt artiklitele A.4. / B.4.V kui müüja ja ostja on kokku leppinud, et suhelda elektrooniliselt Ülalpool mainitud dokumendid võib asendada samaväärse elektroonilise andmebaasi (EDI).

Ostja peab aktsepteerima korral kohale toimetanud või veodokument vastavalt artikli A.8.

A.9. KONTROLL - PAKENDAMINE - PAKENDI MÄRGISTAMINE

B.9. KAUPADE KONTROLL

Müüja peab maksma kulud nende kontrollitoimingute (näiteks kontrollida kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt artikli A.4. Müüja peab omal kulul pakend (kui see on konkreetse kaubandus pakkuda tavaline lepingujärgsete kaupade pakkimata), mis on vajalik sünnitust. Pakend tuleb asjakohaselt märgistatud.

Ostja on kohustatud tasuma kulud, mis eelinspekteerimise kui selliseid kontrolli volitatud asutused eksporditoetust.

A.10. MUUD KOHUSTUSED

B.10. MUUD KOHUSTUSED

Müüja peab andma ostja soovil omal kulul, riski ja kõikvõimalikku abi saamiseks selliste dokumentide või samaväärsete elektrooniliste sõnumite (välja arvatud mainitud A.8.) Väljastatud või edastada lähteriigis ja / või päritoluriiki, millest ostja võib nõuda kauba impordile. Müüja peab ostjale vajalikku teavet hankida kindlustust.

Ostja on kohustatud tasuma kõik kulud ja tasud, mis tekivad dokumentide saamise või samaväärsel elektroonilisel sõnumeid, nagu on sätestatud artiklis A.10., Ja hüvitab müüja poolt kantud viimane tõttu abi ostjale.