vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

FAS (Franko laeva kõrval (... nimetatud lastimissadam))
Franko laeva kõrval (... nimetatud lastimissadam)

"Franko laeva" tähendab, et müüja annab kauba paigutatakse laeva kõrval kail või tulemasinate nimega lastimissadamat. See tähendab, et nüüdsest kõik kulud ja riskid kaotuse või kahju tuleb kaup kannab ostja. FAS-i puhul peab müüja tegema kauba ekspordiks. SEE ON tagasipööramisena eelmised väljaanded "Incoterms", mis nõudis korraldada EXPORT SÜVISE ostja vastutusel. Siiski, kui pooled soovivad ostja kanda kohustus puhtaks kaupade ekspordiks, peaks see olema selgelt sätestatud vastava täienduse müügilepingu.
Seda terminit võib kasutada ainult mere-ja siseveetranspordi.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. KAUPADE TARNIMINE LEPINGU JÄRGI

B.1. HINNA TASUMINE

Müüja peab nõusolekul ostu-müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve või muu samaväärse elektrooniline sõnum, ja muid tõendeid tootmisetapi vastavuse mis võib nõuda müügilepingu.

Ostja peab tasuma lepingus sätestatud ostu ja müügi kauba hind.

A.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

B.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

Müüja peab omal kulul ja riskida ekspordilitsents või muu ametliku loa ja teostab vajaduse korral kõik tolliformaalsused on vajalikud kaupade eksport.

Ostja peab omal kulul ja riskida impordilitsents või muud ametlikku tegevusluba ja teostada vajaduse korral kõik tolliformaalsused kauba import ja nende transiit läbi riigi.

A.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

B.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

a) Reisijaveoleping
Mingit kohustust.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

a) Reisijaveoleping
Ostja peab omal kulul veo eest kauba nimetatud lastimissadamas.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

A.4. TARNIMINE

B.4. TARNE VASTUTAMINE

Müüja on kohustatud tarnima kauba kõrval laeva nimega lastimissadam vastavalt tolli sadama, päeval või kokkulepitud aja jooksul.

Ostja peab võtma kauba üleandmist, kui nad on esitatud vastavalt artikli A.4.

A.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

B.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

Müüja peab sätetest ei tulene teisiti B.5. kannab kõik riskid kaotuse või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt artiklis A.4.

Ostja peab kandma kõik riskid kaotuse või kauba kahjustumise - alates hetkest, mil kaup antakse kooskõlas artikliga A.4 ja -. Alates kokkulepitud kuupäeval või lõppemist kokkulepitud tarneaega, mis tekivad kas sellepärast, et ta ei anna teate vastavalt Artikkel B.7., või kui laev tema poolt nimetatud ei ole, et jõuda õigeaegselt või ei ole suutnud võtta kauba õigeaegselt või sulgeb lasti varem kui on sätestatud artikli B.7. aega. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu.

A.6. KULUDE JAGAMINE

B.6. KULUDE JAGAMINE

Müüja peab sätetest ei tulene teisiti B.6.: - Kõik kulud, mis on seotud kaupade, kuni see on tarnitud vastavalt artiklis A.4. ja - vajaduse korral kõik maksud ja muud tasud sõltuvad eksporditegevusest.

Ostja on kohustatud: -., Katma kõik kulud, mis on seotud kaupade alates kauba üleandmisest vastavalt artikli A.4 ja - kõik lisakulud kas seetõttu, et laev tema poolt nimetatud ei ole, et jõuda õigeaegselt või mitte võimalik võtta kauba õigeaegselt või sulgeb lasti varem kui ettenähtud artikli B.7 ajal või ei ole vastava teate vastavalt artikli B.7. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu ja - vajaduse korral kõik maksud ja muud tasud ning kulud tolliformaalsused importimisel tasumisele kuuluvad kaupade ja vajaduse korral nende transiidi läbi riigi.

A.7. TEADE OSTJALE

B.7. TEADE MÜÜJALE

Müüja peab ostjale piisavat teavet, et kaup on toimetatud laeva kõrvale.

Ostja peab andma müüjale piisav teave laeva nimi, laadimispunkti ja nõutud tarneaeg.

A.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

B.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

Müüja peab ostja omal kulul tavalise tarne tõenduseks veodokumentide artikli A.4. Kui selliseid tõendeid eespool viidatud ei ole veokiri, müüja peab võimaldama ostjal tema taotlusel oma kulul, risk ja iga abi saamise veokirjas (näiteks kaubeldavad konossemendi, ei ole vabalt mereveokiri, sisemaal veetee). Kui müüja ja ostja on kokku leppinud, et suhelda elektrooniliselt, Eespool viidatud dokument võib asendada samaväärse elektroonilise andmevahetuse (EDI).

Ostja peab aktsepteerima tarne tõenduseks artikli A.8.

A.9. KONTROLL - PAKENDAMINE - PAKENDI MÄRGISTAMINE

B.9. KAUPADE KONTROLL

Müüja peab kohtukulud nende kontrollitoimingute (näiteks kontrollida kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt artikli A.4. Müüja peab omal kulul seotud pakendamise vajalik kaubaveoks (kui see on tavaline, et laeva kaupade lepingu pakett konkreetse kaubandus). Viimane on läbi ulatuses, et asjaolud, mis on seotud transpordi (näiteks kord, sihtkoht) tehakse teatavaks müüja enne müügilepingu. Pakend peab olema vastavalt märgistatud.

Ostja on kohustatud tasuma kulud, mis eelinspekteerimise kui selliseid kontrolli volitatud asutused eksport.

A.10. MUUD KOHUSTUSED

B.10. MUUD KOHUSTUSED

Müüja peab andma ostja soovil omal kulul, riski ja kõikvõimalikku abi saamiseks selliste dokumentide või samaväärsete elektrooniliste sõnumite (välja arvatud mainitud A.8) välja antud või edastatud lähteriigis ja / või päritoluriigi mis Ostja võib nõuda impordi kaupu ja vajaduse korral nende transiit läbi riigi. Müüja peab ostja nõudmisel vajalikku teavet hankida kindlustust.

Ostja on kohustatud tasuma kõik kulud ja tasud, mis tekivad dokumentide saamise või samaväärsel elektroonilisel sõnumeid, nagu on sätestatud artiklis A.10., Ja hüvitab müüja poolt kantud viimane tõttu abi ostjale.