vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

FCA (Free Carrier (... named place))
Free Carrier (... named place)

"Tasuta Carrier" tähendab, et müüja tarnib kauba, vabanesid kandja ostja poolt nimetatud kohas. Tuleb märkida, et valitud tarnekoht mõjuta kohustusi peale- ja mahalaadimist kaupade selles kohas. Kui tarne toimub müüja ruumides, müüja vastutab shipping. Kui tarne toimub mujal, müüja ei vastuta mahalaadimiseks. Seda mõistet võib kasutada sõltumata transpordiliik sealhulgas multimodaalne transport.

"Vedaja" tähendab iga isikut, kes on veoleping, kohustub tegema või ette kaubavedu raudteel, maanteel, õhus, merel, siseveekogudel või nende nähtuste kombinatsiooni puhul.
Kui ostja on inimene, kes ei ole vedaja kauba kätte, müüja täidab oma kohustuse tarnida kaupu, kui need on esitatud selle isiku.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. KAUPADE TARNIMINE LEPINGU JÄRGI

B.1. HINNA TASUMINE

Müüja peab nõusolekul ostu-müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve või muu samaväärse elektrooniline sõnum, ja muid tõendeid tootmisetapi vastavuse mis võib nõuda müügilepingu.

Ostja peab tasuma lepingus sätestatud ostu ja müügi kauba hind.

A.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

B.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

Müüja peab omal kulul ja riskida ekspordilitsents või muu ametliku loa ja teostab vajaduse korral kõik tolliformaalsused on vajalikud kaupade eksport.

Ostja peab omal kulul ja riskida impordilitsents või muud ametlikku tegevusluba ja teostada vajaduse korral kõik tolliformaalsused kauba import ja nende transiit läbi riigi.

A.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

B.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

a) Reisijaveoleping
Mingit kohustust. Siiski, kui klient seda nõuab, või põhjal kaubandustava, kui ostja ei anna muid juhiseid, võib müüja lepingu vedamisest tavaliste tingimuste arvelt ja riski ostja. Müüja võib keelduda kande leping. Sel juhul peab ta viivitamata teatama ostjaga.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

a) Reisijaveoleping
Ostja peab omal kulul veo eest kauba nimetatud kohas, välja arvatud juhul, kui veolepingu tehakse müüja poolt sätestatud A.3a).
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

A.4. TARNIMINE

B.4. TARNE VASTUTAMINE

Müüja on kohustatud tarnima kauba vedaja või teise isiku poolt nimetatud ostja või valitud müüja poolt vastavalt artiklile A.3a) nimetatud kohas kuupäeval või kindlaksmääratud ajal.
Toimetaja on lõppenud
a) Kui nimetatud kohas on müüja oma ruumides, kui kaup on laaditud veokile vedaja, ostja või teise isiku nimel tegutsevad
b) Kui nimetatud kohas on väljaspool müüja ruumides kui laadimata sõiduki müüja kauba kättesaadavaks vedajale või teise isiku poolt nimetatud ostja või müüja poolt valitud vastavalt artiklile A.3a). Kui pooled ei ole kokku leppinud konkreetse punkti nimetatud kohas, ja kui on mitu saadaval, müüja saab valida kõige sobivam koht tema jaoks. Kui müüja ei ole täpseid juhiseid, mida ostja võib ta pakkuda kaupu vedada nii, transpordiliigi ja / või arvu ja / või kauba laadi.

Ostja peab võtma kauba üleandmist, kui nad on esitatud vastavalt artikli A.4.

A.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

B.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

Müüja peab vastavalt sätetele B.5. kannab kõik riskid kaotuse või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt artiklis A.4.

Ostja peab kandma kõik kahju riske - alates hetkest, mil kaup antakse kooskõlas artikliga A.4 ja -. Alates kokkulepitud kuupäeval või lõppemist kokkulepitud tarneaega, mis tekivad kas sellepärast, et ta ei nimeta vedaja või teisele isikule vastavalt artikli A.4., või seetõttu, et vedaja või teise isiku ei võta kauba oma tasu kokkulepitud ajal või kui ta ei saanud teatada vastavalt artiklile B.7. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu.

A.6. KULUDE JAGAMINE

B.6. KULUDE JAGAMINE

Müüja peab sätetest ei tulene teisiti B.6.: - Kõik kulud, mis on seotud kaupade, kuni see on tarnitud vastavalt lõikele A.4., Ja - kui see on asjakohane, kõik maksud ja muud tasud, samuti kulud tolliformaalsuste tasumisele kuuluvad ekspordiks.

Ostja peab maksma - kõik kulud, mis on seotud kauba üleandmise ajal kaupade artikli A.4 ja - kõik lisakulud, sest ta ei suuda nimetatud vedaja või teise isiku kooskõlas artikliga A.4, .. või kuna kandja või muu isik ei võta kauba oma tasu kokkulepitud ajal või kui ta ei saanud teatada vastavalt artiklile B.7. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu ja - vajaduse korral kõik maksud ja muud tasud, samuti kulude tolliformaalsused importimisel tasumisele kuuluvad kaupade ja vajaduse korral nende transiidi läbi riigi.

A.7. TEADE OSTJALE

B.7. TEADE MÜÜJALE

Müüja peab ostjale piisavalt tarninud kaupu artikli A.4. Kui vedaja ei suuda kohale toimetada kokkulepitud ajal vastavalt artikli A.4 müüja peab vastavalt teatama ostjale.

Ostja peab andma müüjale piisav teade vedaja nimi või muu isik artikli A.4., Ja vajaduse korral, märkida meetod transport ja või tähtaeg toimetama kauba teda ja vajaduse korral punktis kohas Kaupade tuleb vedajale või muu isik.

A.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

B.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

Müüja peab ostja omal kulul tavalise tarne tõenduseks veodokumentide artikli A.4. Kui see eespool mainitud on veokirja müüja peab võimaldama ostjal tema taotlusel oma kulul, risk ja iga abi saamise veokirjas (näiteks kaubeldavad konossemendi, mitteüleantav mereveokiri, siseveekogu , õhu arve, arve rongi või mootori või mitmeliigilise transpordi). Kui müüja ja ostja on kokku leppinud, et suhelda elektrooniliselt, Eespool viidatud dokument võib asendada samaväärse elektroonilise andmevahetuse (EDI).

Ostja peab aktsepteerima tarne tõenduseks artikli A.8.

A.9. KONTROLL - PAKENDAMINE - PAKENDI MÄRGISTAMINE

B.9. KAUPADE KONTROLL

Müüja peab kohtukulud nende kontrollitoimingute (näiteks kontrollida kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt artikli A.4. Müüja peab omal kulul seotud pakendamise vajalik kaubaveoks (kui see on tavaline, et laeva kaupade lepingu pakett konkreetse kaubandus). Viimane on läbi ulatuses, et asjaolud, mis on seotud transpordi (näiteks kord, sihtkoht) tehakse teatavaks müüja enne müügilepingu. Pakend peab olema vastavalt märgistatud.

Ostja on kohustatud tasuma kulud, mis eelinspekteerimise kui selliseid kontrolli volitatud asutused eksporditoetust.

A.10. MUUD KOHUSTUSED

B.10. MUUD KOHUSTUSED

Müüja peab andma ostja soovil omal kulul, riski ja kõikvõimalikku abi saamiseks selliste dokumentide või samaväärsete elektrooniliste sõnumite (välja arvatud mainitud A.8.) Väljastatud või edastada üleandmise riik ja / või päritoluriiki, millest ostja võib nõuda kauba import ja vajaduse korral nende transiit läbi riigi. Müüja peab ostja nõudmisel vajalikku teavet hankida kindlustust.

Ostja on kohustatud tasuma kõik kulud ja tasud, mis tekivad dokumentide saamise või samaväärsel elektroonilisel sõnumeid, nagu on sätestatud artiklis A.10., Ja hüvitab müüja poolt kantud viimane tõttu abi ostja veolepingu artikli A. 3. Ostja peab andma müüjale asjakohaseid juhtnööre, kui vajalikku abi müüja veolepingu vastavalt artikli A.3a).