vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

FOB (Franko laeva pardal (... nimetatud lastimissadam))
Free On Board (... nimetatud lastimissadam)

Termin "franko laeva pardal" tähendab, et müüja annab kauba ületanud laeva reelingu nimetatud lastimissadamas. See tähendab, et nüüdsest kõik kulud ja riskid kauba kaotsimineku või kahjustumise eest kannab ostja. FOB-klausli puhul peab müüja tegema kauba ekspordiks. Seda terminit võib kasutada ainult mere-ja siseveetranspordi. Kui pooled ei kavatse pakkuda kaupu üle laeva reelingu, perspektiivis tuleks kasutada FCA.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. KAUPADE TARNIMINE LEPINGU JÄRGI

B.1. HINNA TASUMINE

Müüja peab nõusolekul ostu-müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve või muu samaväärse elektrooniline sõnum, ja muid tõendeid tootmisetapi vastavuse mis võib nõuda müügilepingu.

Ostja peab tasuma lepingus sätestatud ostu ja müügi kauba hind.

A.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

B.2. LITSENTSID, SERTIFIKATSIOONID JA FORMALITEED

Müüja peab omal kulul ja riskida ekspordilitsents või muu ametliku loa ja teostab vajaduse korral kõik tolliformaalsused on vajalikud kaupade eksport.

Ostja peab omal kulul ja riskida impordilitsents või muud ametlikku tegevusluba ja teostada vajaduse korral kõik tolliformaalsused kauba import ja vajaduse korral nende transiit läbi riigi.

A.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

B.3. VEDU- JA KINDLUSTUSLEPINGUD

a) Reisijaveoleping
Mingit kohustust.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

a) Reisijaveoleping
Ostja peab omal kulul veo eest kauba nimetatud lastimissadamas.
b) kindlustusleping
Mingit kohustust.

A.4. TARNIMINE

B.4. TARNE VASTUTAMINE

Müüja on kohustatud tarnima kauba laeva pardale määratud ostja poolt kokkulepitud kuupäeval või kokkulepitud ajaks nimetatud lastimissadam vastavalt tolli sadama.

Ostja peab võtma kauba üleandmist, kui nad on esitatud vastavalt artikli A.4.

A.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

B.5. RISKIDE ÜLEANDMINE

Müüja peab sätetest ei tulene teisiti B.5. kannab kõik riskid kaotuse või kahjustumise eest seni, kuni kaup on ületanud laeva reelingu nimetatud lastimissadamas.

Ostja peab kandma kõik kahju riske - alates hetkest, mil kaubad läbivad laeva reelingu nimetatud lastimissadamas ja - kokkulepitud kuupäeval või lõppemist kokkulepitud tarneaega, mis tekivad kas sellepärast, et ta ei anna teate vastavalt artikli B. 7., või kui laev tema poolt nimetatud ei ole, et jõuda õigeaegselt või ei olnud suuteline võtma kauba õigeaegselt või sulgeb lasti varem kui ettenähtud artikli B.7. aega. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu.

A.6. KULUDE JAGAMINE

B.6. KULUDE JAGAMINE

Müüja peab sätetest ei tulene teisiti B.6.: - Kõik kulud, mis on seotud kaupade ajani, mil kaup ületab laeva reelingu nimetatud lastimissadamas vastavalt artikli A.4. ja - vajaduse korral kõik kulud tolliformaalsused vajalikud ekspordi kui ka kõik maksud ja muud tasud sõltuvad eksporditegevusest.

Ostja on kohustatud tasuma - kõik kulud, mis on seotud kaupade alates hetkest, mil kaubad läbivad laeva reelingu nimetatud lastimissadamas ja - kõik lisakulud kas seetõttu, et laev tema poolt nimetatud ei ole, et jõuda õigeaegselt või ei ole suutnud võtta kauba ajal või sulgeb lasti varem kui ettenähtud artikli B.7. kuupäeva või jättes vastava teate vastavalt artikli B.7. Tingimusel, aga on kohane, sest leping kaupu. See tähendab, et kaup peab olema nõuetekohaselt tuvastatud, see tähendab, selgelt kõrvale või muul viisil identifitseeritud kaup, mille suhtes käesoleva lepingu ja - vajaduse korral kõik maksud ja muud tasud ning kulud tolliformaalsused importimisel tasumisele kuuluvad kaupade ja vajaduse korral nende transiidi läbi riigi.

A.7. TEADE OSTJALE

B.7. TEADE MÜÜJALE

Müüja peab ostjale piisavat teavet, et kaup on tarnitud vastavalt artiklis A.4.

Ostja peab andma müüjale piisav teave laeva nimi, laadimis-punkt ja nõutud tarneaeg.

A.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

B.8. TARNIMISED, TRANSPORDIDOKUMENDID VÕI VASTAVAD ELEKTROONILISED SÕNUMID

Müüja peab ostja omal kulul tavalise tarne tõenduseks veodokumentide artikli A.4. Kui selliseid tõendeid eespool viidatud, on veokirja müüja peab võimaldama ostjal tema taotlusel oma kulul, risk ja iga abi saamise veokirja veolepingu (näiteks kaubeldavad konossemendi, ei ole vabalt mereveokiri, siseveekogu või mitmeliigilise transpordi). Kui müüja ja ostja on kokku leppinud, et suhelda elektrooniliselt, Eespool viidatud dokument võib asendada samaväärse elektroonilise andmevahetuse (EDI).

Ostja peab aktsepteerima tarne tõenduseks artikli A.8.

A.9. KONTROLL - PAKENDAMINE - PAKENDI MÄRGISTAMINE

B.9. KAUPADE KONTROLL

Müüja peab kohtukulud nende kontrollitoimingute (näiteks kontrollida kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt artikli A.4. Müüja peab omal kulul seotud pakendamise vajalik kaubaveoks (kui see on tavaline kaup saata lepingu pakett konkreetse kaubandus). Viimane on läbi ulatuses, et asjaolud, mis on seotud transpordi (näiteks kord, sihtkoht) tehakse teatavaks müüja enne müügilepingu. Pakend peab olema vastavalt märgistatud.

Ostja on kohustatud tasuma kulud, mis eelinspekteerimise kui selliseid kontrolli volitatud asutused eksport.

A.10. MUUD KOHUSTUSED

B.10. MUUD KOHUSTUSED

Müüja peab andma ostja soovil omal kulul, riski ja kõikvõimalikku abi saamiseks selliste dokumentide või samaväärsete elektrooniliste sõnumite (välja arvatud mainitud A.8.) Väljastatud või edastada lähteriigis ja / või päritoluriiki, millest ostja võib nõuda kauba import ja vajaduse korral nende transiit läbi riigi. Müüja peab ostja nõudmisel vajalikku teavet hankida kindlustust.

Ostja on kohustatud tasuma kõik kulud ja tasud, mis tekivad dokumentide saamise või samaväärsel elektroonilisel sõnumeid, nagu on sätestatud artiklis A.10., Ja hüvitab müüja poolt kantud viimane tõttu abi ostjale.

 

Mõnel juhul preambuli soovitab kasutada või mitte kasutada terminit. See on eriti oluline seoses valida FCA ja FOB.

Kahjuks kaupmehed jätkuvalt kasutada FOB, kui see on täiesti kohatu seeläbi, põhjustades müüja kandma riske, mis tulenevad kauba üleandmine vedajale antud ostja. FOB saab kasutada ainult juhul, kui kaup on ette nähtud tarnimiseks "laevareelingu" või vähemalt laeva, ja mitte siis, kui kaup antakse üle vedajale hilisema jõustumise laeva, näiteks paigutada mahutitesse või laaditakse veoautodele või autode nn "ro-ro" transport.

Seega preambulis FOB oli tugev hoiatus, et sõna ei tohi kasutada juhul, kui pooled ei kavatse pakkuda kaupu üle laeva reelingu.

See juhtub, et pooled kogemata kasutustingimustega mõeldud kaubaveoks meritsi ka siis, kui teise transpordivahendiga. See võib panna müüja olukorda, kus ta ei saa täita oma kohustust ostja dokument (näiteks konossemendi, mereveokirja või elektroonilise ekvivalendi).