vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

CIP

INCOTERMS 2010

Vedu ja kindlustus makstud kuni [... nimetatud sihtkoht]
COST ja kindlustus makstud kuni [... nimetatud sihtkoht]

Seda mõistet võib kasutada sõltumata valitud transpordiliik, samuti kasutavad rohkem kui ühte transpordiliiki.
"Vedu ja kindlustus makstud kuni" ("Kulud ja kindlustus makstud") tähendab, et müüja saadab kauba vedaja või teise isiku poolt nimetatud müüja kokkulepitud kohas (kui selline koht Poolte kokkuleppel), ning et müüja lepingud transport ja kandma sellega seotud kulud transport vaja tuua kauba kokkulepitud sihtkohta.
Müüja ka lepingud, mis katab riski kadumise või kahjustumise transiitkaupade. Ostja peab märkima, et CIP programmi raames on müüja kohustatud kindlustuskaitset ainult minimaalne kate. Soovi korral ostja on rohkem kindlustus-, peab ta kas otseselt ühitada müüja või teha omal kulul täiendava kindlustuse.
Kasutades terminit CPT, CIP, CFR või CIF müüja täidab oma kohustuse tarnida, kui ta annab kauba üle vedajale, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.
See mõiste on kaks kriitilist punkti, kuna riisikol ja kulul minema kahes erinevas kohas. Pooled on soovitatav kõige täpsemalt määratletud lepingu tarnekoht, kus risk läheb ostjale samuti nimetatud sihtkoht, kuhu müüja kohustatud sõlmima veolepingu.
Kui kasutate mitut vedajad veoks kauba kokkulepitud suunas, ja kui pooled ei lepi kokku konkreetne üleandmise kohas, puuduseks on, et oht möödub saatmisel kauba esimesele vedajale külas, mille valik sõltub täielikult müüja ja mis on kontrolli alt väljas ostja. Kavatsusega poolte riski ülekandmine toimub hiljem (st ookeani sadamas või lennujaamas), neil on vaja defineerida oma lepingu - müük.
Pooled on samuti soovitatav kõige täpsemalt kindlaks teha ajahetk kokkulepitud sihtkoht, kuna kulud Siinkohal on müüja. Müüja soovitatakse anda veoleping, mis kajastavad täpselt selle valiku. Kui müüja on oma veolepingu kannab mahalaadimisel kokkulepitud sihtkoht, müüja ei ole õigust nõuda hüvitist ostja vastavatest kuludest ja kui ei ole teisiti kokku lepitud, kui pooled.
CIP nõuab, et müüja tolliformaalsused ekspordi, kui üldse. Samas müüja ei ole kohustatud täitma tolliformaalsused impordil, maksta imporditollimakse või täitma muid tolliformaalsusi import.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. Müüja üldised kohustused

B.1. Ostja üldised kohustused

Müüja peab nõusolekul ostu-müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve, arve või mõni muu tõend vastavuse müügilepingu, mille kohaselt võib nõuda lepingu.
Iga dokumendi punktides A1-A10 võib asendada samaväärse elektroonilise dokumendi või menetluse kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.

Ostja on kohustatud tasuma kauba hinna, nagu on sätestatud müügilepingus.
Iga dokumendi punktides B1-B10 võib olla samaväärne elektroonilise dokumendi või muu menetluse, kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.

A.2. Litsentsid, load, turvakontroll ja muud formaalsused

B.2. Litsentsid, load, turvakontroll ja muud formaalsused

Vajadusel peab müüja omal kulul ja vastutusel, ekspordilitsentsi või muu ametliku loa ja teostab kõik tolliformaalsused on vajalikud kaupade ja transpordi läbi riigi.

Vajadusel peab ostja saama omal kulul ja vastutusel impordilitsents või muu ametliku loa ja teostab kõik tolliformaalsused kauba impordi ning nende vedu läbi riigi.

A.3. Veo- ja kindlustuslepingud

B.3. Veo- ja kindlustuslepingud

a) Reisijaveoleping
Müüja peab leping või soetada veolepingu kauba nimega üleandmise kohas, kui see on määratletud, või asjade tarnimise et nimetatud sihtkoht, või kui on kokku lepitud, et igas kohas selline koht.
Veoleping tuleb teha tavaliste tingimuste jaoks müüja kontole ja andma veoks üldtunnustatud suunas ja tavalisel viisil. Kui konkreetses küsimuses ei ole kokku lepitud või kui selle määravad, põhineb praktikas, võib müüja valida üleandmise kohas või kokkulepitud sihtkoht mis sobib kõige paremini tema eesmärk.
b) kindlustusleping
Müüja peab andma oma kulul läbi lasti kindlustus, vastavalt vähemalt minimaalne katvus, nagu nõutakse lõigus "C" Institutskaya tingimused veosekindlustuse (Cargo punkti) (LMA / IUA) või muude sarnaste tingimuste. Kindlustusleping tuleb sõlmida kindlustusandjaga või kindlustusselts on hea maine, ja annab ostjale või isik, kellel on kindlustushuvi kaupade, õigus nõuda otse kindlustusandja vastu.
Nõudel ostja müüja, peavad seda pakkuda ostjale nõutud informatsiooni müüja, ostja kulul teostama selliseid täiendavaid kindlustus, mis võib saada näiteks nagu on sätestatud punktis "A" või "B" Institutskaya poolest veosekindlustuse (LMA / IUA) või muu samadel tingimustel ja / või katva Institutsky sõjalise tegevuse ja / või tingimuste Institutsky (LMA / IUA) kohta streigid või muud sarnased tingimused.
Kindlustus peaks katma vähemalt ettenähtud müügilepingu hind pluss 10% (so 110%) ning lepingu vääring - müük.
Kindlustus annab kauba, alates üleandmise kohas, nagu on sätestatud lõigetes A4 ja A5 ja vähemalt nimega sihtkohta.
Müüja peab ostjale kindlustuspoliis või muu tõend kindlustuse.
Müüja peab ostjale ostja soovile, tema vastutusel ja kulul teavet, mis võib ostjalt nõuda täiendavat kindlustust.

a) Reisijaveoleping
Ostja ei ole kohustatud müüja sõlmima veolepingu.
b) kindlustusleping
Ostja ei ole kohustatud müüja teha kindlustusleping. Kuid ostja peab esitama müüja taotluse korral vajaliku teabe täiendav kindlustus nõuab ostja, nagu on sätestatud lõikes A3 b).

A.4. Varustus

B.4. Kohaletoimetamine

Müüja on kohustatud tarnima kauba suunates selle vedaja, kellega leping vastavalt lõikele A3 kuupäeval või kokkulepitud aja jooksul.

Ostja peab võtma kaupade tarnimise niipea, kui see on tarnitud vastavalt lõikele A4 ja saan seda vedajale nimetatud sihtkoht.

A.5. Riskide ülekandmine

B.5. Riskide ülekandmine

Müüja vastutab sellisel kaotsimineku või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt lõikele A4 välja arvatud riski kadumise või kahjustumise asjaoludest sätestatud lõikes B5.

Ostja vastutab sellisel kadumise või kahjustumise eest kauba tarnimise ajal vastavalt lõikele A4.
Suutmatus ostja kohustus pakkuda teate vastavalt lõikele B7, ta kannab kõik riskid kaotuse või kahjustumise kauba kokkulepitud kuupäeval või kuupäeval, mil kokkulepitud kohaletoimetamise tähtaja möödumist tingimusel, et kaup on selgesõnaliselt individuaalselt kui kaup, mille suhtes leping.

A.6. Kulude jaotamine

B.6. Kulude jaotamine

Müüja peab maksma:
a) kõik kulud, mis on seotud kaupade, kuni see on tarnitud vastavalt lõikele A4, välja arvatud kulud tasub ostja vastavalt lõikele B6 ja
b) kaup ja muu A3 lõikes), sealhulgas lastimis-kaupade ning mis tahes kulud, mis on seotud eelarve täitmise kauba sihtkohas, on veolepingu müüjale kehtestatud, ja
c) kindlustuskulud, lõikes A3 b);
d) vajaduse korral kulude tolliformaalsused vajalikud kaupade ekspordil, samuti maksud ja tasud ekspordi kui ka kulud selle transport läbi riigi, kui need on veo eest müüjale.

Ostja peab vastavalt lõike sätetest A3)
maksma:
a) kõik kulud, mis on seotud kauba üleandmisel vastavalt lõikele A4, välja arvatud vajaduse korral kulutused tolliformaalsused vajalikud kaupade eksport kui ka maksud, lõivud ja muud maksud eksportimisel, nagu on sätestatud A6 punkt d);
b) kõik seotud toote kulude ja lõivude transiidi kuni nende saabumist kokkulepitud sihtkoht, kui need kulud ja tasud ei kehti veolepingust müüja jaoks;
c) merreheitmine, kui need kulud kaetakse müüja all veolepingu;
d) mis tahes lisakulud müüja ei suunatud teates lõike B7 alates kokkulepitud kuupäevast või lõppemist kokkulepitud aja jooksul, vedu, tingimusel et kaup sõnaselgelt individuaalselt kui kaup, mille suhtes on leping;
e) vajaduse korral hüvitama kohtukulud, tollimaksude, maksude ja muude ametlike maksude ning rakendamise kohta tolliformaalsuste importimisel tasumisele kuuluvad kaupade ja kulude transportida see läbi riigi kui sellised kulud ja maksud ei kehti veolepingust müüja.
f) kulud lisakindlustuse ette soovil ostjale, nagu on sätestatud lõigetes A3 ja BZ.

A.7. Ostjate teated

B.7. Müüja teated

Müüja peab ostjale teade, et kaup on tarnitud vastavalt lõikele A4.
Müüja peab ostja teade ostjale pakkuda võimalust võtta selliseid meetmeid, mis on tavaliselt vajalikud kauba ostja.

Kui ostjal on õigus määrata aega, laevandus kaupade ja / või nimega sihtkohta või punkti kaubad selles kohas, ta peab andma müüjale tõttu teatamata.

A.8. Saatedokument

B.8. Tarne tõend

Kui see on tavapärane või nõudel ostja, müüja, omal kulul, peab ostja tavalise veodokument (kokku) vastavalt veolepingu alusel sõlmitud A3.
Veodokument peab hõlmama lepingujärgsete kaupade ja olema kuupäevastatud kokkulepitud aja jooksul vedu. Kui on kokku lepitud või on üldtunnustatud, et dokument tuleb ka ostja nõuda kauba vedajale nimetatud sihtkoht ja lubada ostjal müüa kaupu transiidil läbi üleandmist järgmisele ostjale või teatades sellest vedajale.
Kui veodokument on läbiräägitav ja väljastatud mitmes eksemplaris, ostja peab olema täielik komplekt originaalis.

Ostja peab aktsepteerima väljastatud veodokument vastavalt lõikele A8 kui see vastab lepingu.

A.9. Kontrollimine, pakendamine, märgistamine

B.9. Kaupade ülevaatus

Müüja peab kandma need kontrollimiseks (kontroll kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt lõikele A4, samuti kulusid eelinspekteerimise kauba ettenähtud asutused eksporditoetust.
Anda omal kulul pakendab kaupa, välja arvatud juhul, kui eelkõige kaubanduse võetakse tavaliselt laeva lepingus määratletud kaupu lahtiselt. Müüja saab veost pakkima viisil, mis on vajalik tema vedu, kui ostja enne lepingule ei teata müüjale konkreetsete pakendite nõuded. Märgistamise pakendatud kauba viiakse läbi korralikult.

Ostja on kohustatud tasuma kulud kohustusliku kontrolli kauba enne saatmist, välja arvatud juhul, kui sellise kontrolli viib läbi selleks ametiasutuste eksporditoetust.

A.10. Teabeabi ja sellega seotud kulud

B.10. Teabeabi ja sellega seotud kulud

Vajadusel müüja on kohustatud andma ostjale või aitab tal saada palvel ostja omal vastutusel ja kulul, dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mida võidakse nõuda importimise kauba ostjale ja / või transportimise lõplik sihtkohta.
Müüja tagastab Ostjale kõik kulud ja maksud kulud kannab ostja saada või abi saamise dokumente ja teavet, nagu on sätestatud lõikes B10.

Ostja on kohustatud teavitama müüjat nõuded seoses infoturbe, nii et müüja võiks tegutseda vastavalt lõikele A10.
Ostja peab tasuma müüja oli kandnud kulusid ja teenuse eest tasumine või osutada abi saamiseks dokumendid ja andmed, nagu on sätestatud lõikes A10.
Vajadusel ostja on kohustatud esitama müüja või kergendab müüja palvel müüja, tema vastutusel ja kulul, dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mis võib nõuda müüjalt transpordi, kaupade ja nende vedu läbi mis tahes riik.