vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

CPT

INCOTERMS 2010

Vedu makstud kuni [... nimetatud sihtkoht]
Vedu makstud kuni [... nimetatud sihtkoht]

Seda mõistet võib kasutada sõltumata valitud transpordiliik, samuti kasutavad rohkem kui ühte transpordiliiki.
"Vedu makstud kuni" ("Carriage Paid To") tähendab, et müüja saadab kauba vedaja või teise isiku poolt nimetatud müüja kokkulepitud kohas (kui selline koht Poolte kokkuleppel), ning et müüja lepingud transport ja kandma sellega seotud kulud transport, vajalike pakkuda kaupu kokkulepitud sihtkohta.
Kasutades terminit CPT, CIP, CFR või CIF müüja täidab oma kohustuse tarnida, kui ta annab kauba üle vedajale, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.
See mõiste on kaks kriitilist punkti, kuna riisikol ja kulul minema kahes erinevas kohas. Pooled on soovitatav selgemalt määratletud lepingu tarnekoht, kus risk läheb ostjale samuti nimetatud sihtkoht, kuhu müüja kohustatud sõlmima veolepingu.
Kui kasutate mitut vedajad veoks kauba kokkulepitud suunas, ja kui pooled ei lepi kokku konkreetne üleandmise kohas, puuduseks on, et oht möödub saatmisel kauba esimesele vedajale külas, mille valik sõltub täielikult müüja ja mis on kontrolli alt väljas ostja. Kavatsusega poolte riski ülekandmine toimub hiljem (st ookeani sadamas või lennujaamas), neil on vaja defineerida oma müügileping.
Pooled on samuti soovitatav kõige täpsemalt kindlaks teha ajahetk kokkulepitud sihtkoht, kuna kulud Siinkohal on müüja. Müüja soovitatakse anda veoleping, mis kajastavad täpselt selle valiku. Kui müüja on oma veolepingu kannab mahalaadimisel kokkulepitud sihtkoht, müüja ei ole õigust nõuda hüvitist ostja vastavatest kuludest ja kui ei ole teisiti kokku lepitud, kui pooled.
CPT puhul peab müüja tegema tolliformaalsused ekspordi, kui üldse. Samas müüja ei ole kohustatud täitma tolliformaalsused impordil, maksta imporditollimakse või täitma muid tolliformaalsusi import.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. Müüja üldised kohustused

B.1. Ostja üldised kohustused

Müüja peab nõusolekul ostu-müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve, arve või mõni muu tõend vastavuse müügilepingu, mille kohaselt võib nõuda lepingu.
Iga dokumendi punktides A1-A10 võib asendada samaväärse elektroonilise dokumendi või menetluse kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.

Ostja on kohustatud tasuma kauba hinna, nagu on sätestatud müügilepingus.
Iga dokumendi punktides B1-B10 võib olla samaväärne elektroonilise dokumendi või muu menetluse, kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.

A.2. Litsentsid, load, turvakontroll ja muud formaalsused

B.2. Litsentsid, load, turvakontroll ja muud formaalsused

Vajadusel peab müüja omal kulul ja vastutusel, ekspordilitsentsi või muu ametliku loa ja teostab kõik tolliformaalsused on vajalikud kaupade ja transpordi läbi riigi enne sünnitust.

Vajadusel peab ostja saama omal kulul ja vastutusel, impordilitsentsi või muu ametliku loa ja teostab kõik tolliformaalsused kauba impordi ning nende vedu läbi riigi.

A.3. Veo- ja kindlustuslepingud

B.3. Veo- ja kindlustuslepingud

a) Reisijaveoleping
Müüja peab sõlmima või soetada sõlmimist vedamise kauba nimetatud üleandmise kohas, kui see on määratletud, või tarnimise nimetatud sihtkoht, või kui on kokku lepitud, et mis tahes punktis sellises kohas. Veoleping tuleb teha tavaliste tingimuste jaoks müüja kontole ja pakkuda vedamiseks üldtunnustatud suunas ja tavapärasel viisil. Kui konkreetne punkt ei ole kokku lepitud või ei saa määrata alusel Praktikas võib müüja valige kohaletoimetamise või ese kokkulepitud sihtkoht, mis sobib kõige paremini tema eesmärk.
b) kindlustusleping
Müüja ole kohustatud ostja lepingu alusel kindlustus. Kuid müüja peab ostjale tema taotlusel tema vastutusel ja kulul (koos kulude) vajaliku teabe ostja kindlustus.

a) Reisijaveoleping
Ostja ei ole kohustatud müüja sõlmima veolepingu.
b) kindlustusleping
Ostja ei ole kohustatud müüja teha kindlustusleping. Kuid ostja peab esitama müüja nõudmisel vajalikud kindlustusleping teavet.

A.4. Varustus

B.4. Kohaletoimetamine

Müüja on kohustatud tarnima kauba suunates selle vedaja, kellega leping vastavalt lõikele A3 kuupäeval või kokkulepitud aja jooksul.

Ostja peab võtma kaupade tarnimise niipea, kui see on tarnitud vastavalt lõikele A4 ja saan seda vedajale nimetatud sihtkoht.

A.5. Riskide ülekandmine

B.5. Riskide ülekandmine

Müüja vastutab sellisel kaotsimineku või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt lõikele A4 välja arvatud riski kadumise või kahjustumise asjaoludest sätestatud lõikes B5.

Ostja vastutab sellisel kadumise või kahjustumise eest kauba tarnimise ajal vastavalt lõikele A4.
Suutmatus ostja kohustus pakkuda teate vastavalt lõikele B7, ta kannab kõik riskid kaotuse või kahjustumise kauba kokkulepitud kuupäeval või kuupäeval, mil kokkulepitud kohaletoimetamise tähtaja möödumist tingimusel, et kaup on selgesõnaliselt individuaalselt kui kaup, mille suhtes leping.

A.6. Kulude jaotamine

B.6. Kulude jaotamine

Müüja peab maksma:
a) kõik kulud, mis on seotud kaupade, kuni see on tarnitud vastavalt lõikele A4, välja arvatud kulud tasub ostja vastavalt lõikele Bb, ja
b) kaup ja muu A3 lõikes), sealhulgas lastimis-kaupade ning mis tahes kulud, mis on seotud eelarve täitmise kauba sihtkohta on määratud müüja all veolepingu, ning
c) vajaduse korral kulude tolliformaalsused vajalikud kaupade ekspordil, samuti maksud ja lõivud, ekspordi kui ka kulud selle transport läbi riigi, kui need on veo eest müüjale.

Ostja peab vastavalt lõike sätetest A3), maksma:
a) kõik kulud, mis on seotud kauba üleandmisel vastavalt lõikele A4, välja arvatud vajaduse korral kulutused tolliformaalsused vajalikud kaupade eksport kui ka maksud, lõivud ja muud maksud eksportimisel, nagu on sätestatud A6 punkt c);
b) kõik seotud toote kulude ja lõivude transiidi kuni nende saabumist kokkulepitud sihtkoht, kui need kulud ja tasud ei tohi kannab müüja veolepingu;
c) merreheitmine, kui selliseid kulusid ei kaeta müüjalt veolepingu;
d) mis tahes lisakulud müüja ei suunatud teates lõike B7 alates kokkulepitud kuupäevast või lõppemist kokkulepitud aja jooksul, vedu, tingimusel et kaup sõnaselgelt individuaalselt kui kaup, mille suhtes on leping;
e) vajaduse korral kulud maksude, lõivude ja muude ametlike maksude ning rakendamise kohta tolliformaalsuste importimisel tasumisele kuuluvad kaupade ja kulude transportida see läbi riigi kui sellised kulud ja maksud ei kehti veolepingust müüja.

A.7. Ostjate teated

B.7. Müüja teated

Müüja peab ostjale teade, et kaup on tarnitud vastavalt lõikele A4.
Müüja peab ostja teade ostjale pakkuda võimalust võtta selliseid meetmeid, mis on tavaliselt vajalikud kauba ostja.

Kui ostjal on õigus määrata aega, laevandus kaupade ja / või nimega sihtkohta või punkti kaubad selles kohas, ta peab andma müüjale tõttu teatamata.

A.8. Saatedokument

B.8. Tarne tõend

Kui see on tavapärane nõudel ostja või müüja, omal kulul, peab ostja tavalise veodokument (kokku) vastavalt veolepingu alusel sõlmitud A3.
Veodokument milliste kaupade lepingu alusel ja olema kuupäevastatud kokkulepitud aja jooksul vedu. Kui on kokku lepitud või on üldtunnustatud, et dokument tuleb ka ostja nõuda kauba vedajale nimetatud sihtkoht ja lubada ostjal müüa kaupu transiidil läbi üleandmist järgmisele ostjale või teatades sellest vedajale.
Kui veodokument on läbiräägitav ja väljastatud mitmes eksemplaris, ostja peab olema täielik komplekt originaalis.

Ostja peab aktsepteerima väljastatud veodokument vastavalt lõikele A8 kui see vastab lepingu.

A.9. Kontrollimine, pakendamine, märgistamine

B.9. Kaupade ülevaatus

Müüja peab kandma need kontrollimiseks (kontroll kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt lõikele A4, samuti kulusid eelinspekteerimise kauba ettenähtud asutused eksporditoetust.
Anda omal kulul pakendab kaupa, välja arvatud juhul, kui eelkõige kaubanduse võetakse tavaliselt laeva lepingus määratletud kaupu lahtiselt. Müüja saab veost pakkima viisil, mis on vajalik tema vedu, kui ostja enne lepingule ei teata müüjale konkreetsete pakendite nõuded. Märgistamise pakendatud kauba viiakse läbi korralikult.

Ostja on kohustatud tasuma kulud kohustusliku kontrolli kauba enne saatmist, välja arvatud juhul, kui sellise kontrolli viib läbi selleks ametiasutuste eksporditoetust.

A.10. Teabeabi ja sellega seotud kulud

B.10. Teabeabi ja sellega seotud kulud

Vajadusel müüja on kohustatud andma ostjale või aitab tal saada palvel ostja omal vastutusel ja kulul, dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mida võidakse nõuda importimise kauba ostjale ja / või transportimise lõplik sihtkohta.
Müüja tagastab Ostjale kõik kulud ja maksud kulud kannab ostja omandamine või edastamine abi saamiseks dokumendid ja andmed, nagu on sätestatud lõikes B10.

Ostja on kohustatud teavitama müüjat nõuded seoses infoturbe, nii et müüja võiks tegutseda vastavalt lõikele A10.
Ostja peab tasuma müüja kõik kulud ja teenuse eest tasumine või osutada abi saamiseks dokumendid ja andmed, nagu on sätestatud lõikes A10.
Vajadusel ostja on kohustatud esitama müüja või kergendab müüja palvel müüja, tema vastutusel ja kulul, dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mis võib nõuda müüjalt transpordi, kaupade ja nende vedu läbi mis tahes riik.