vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

DDP

INCOTERMS 2010

ESITANUD DUTY MAKSTUD [... nimetatud sihtkoht]
Kohaletoimetus tasutud koos tollimaksuga [... nimetatud sihtkoht]

Seda mõistet võib kasutada sõltumata valitud transpordiliik, samuti kasutavad rohkem kui ühte transpordiliiki.
"Delivered Duty Paid" ("Delivered Duty Paid") tähendab, et Müüja annab ostjale ette ja kaup tollimaksudest impordi, saabub transpordivahendite valmis mahalaadimisel nimetatud sihtkoht. Müüja kannab kõik kulud ja riskid, milleta kauba sihtkohta ja täidab tolliformaalsused vajalikud mitte ainult ekspordi, vaid ka impordi, maksta tasud, ekspordi ja impordi, ning teostama kõik tolliformaalsused.
DDP puhul müüja maksimaalne kohustus.
Osalisi julgustatakse kõige täpsemalt kindlaks teha ajahetk kokkulepitud sihtkoht, kui kulud ja riskid kuni see punkt on müüja. Müüja soovitatakse anda veoleping, mis kajastavad täpselt selle valiku. Kui müüja on oma veolepingu kannab mahalaadimisel kokkulepitud sihtkoht, müüja ei ole õigust nõuda hüvitist ostja vastavatest kuludest ja kui ei ole teisiti kokku lepitud, kui pooled.
Pooled ei kasuta DDP, kui müüja ei suuda otseselt või kaudselt täitmise tolliformaalsused import (tollivormistus).
Soovi korral lepinguosalised omistavad ostja riskid ja kulud tolliformaalsuste impordi mõistet tuleks kasutada DAP.
Käibemaksu ega muid makse importimisel tasumisele kuuluvad, kaetakse müüja, kui ei ole teisiti kokku leppinud, et selgelt on müügileping.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. Müüja üldised kohustused

B.1. Ostja üldised kohustused

Müüja peab nõusolekul ostu-müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve, arve või mõni muu tõend vastavuse müügilepingu, mille kohaselt võib nõuda lepingu.
Iga dokumendi punktides A1-A10 võib asendada samaväärse elektroonilise dokumendi või menetluse kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.

Ostja on kohustatud tasuma kauba hinna, nagu on sätestatud müügilepingus.
Iga dokumendi punktides B1-B10 võib asendada samaväärse elektroonilise dokumendi või menetluse kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.

A.2. Litsentsid, load, turvakontroll ja muud formaalsused

B.2. Litsentsid, load, turvakontroll ja muud formaalsused

Vajadusel peab müüja omal kulul ja vastutusel saada ekspordi ja impordi litsentsi või muu ametliku loa ja teostab kõik tolliformaalsused on vajalikud kaupade eksport, transport läbi riigi ja kauba importimisel.

Vajadusel ostja peab esitama müüja, tema taotlusel tema vastutusel ja kulul, abi saamiseks impordilitsents või muu ametliku loa kaupade importi.

A.3. Veo- ja kindlustuslepingud

B.3. Veo- ja kindlustuslepingud

a) Reisijaveoleping
Müüja peab andma oma kulul veo eest kauba nimega sihtkohta, või kokkulepitud kohast (kui üldse) kokkulepitud sihtkohta. Kui konkreetses küsimuses ei ole kokku lepitud või kui selle määravad, põhineb praktikas müüja saab valida kõige sobivam oma eesmärgile klausel kokkulepitud sihtkohta.
b) kindlustusleping
Müüja ole kohustatud ostja lepingu alusel kindlustus. Kuid müüja peab ostjale tema taotlusel tema vastutusel ja kulul (koos kulusid), vajaliku teabe ostja kindlustus.

a) Reisijaveoleping
Ostja ei ole kohustatud müüja sõlmima veolepingu.
b) kindlustusleping
Ostja ei ole kohustatud müüja teha kindlustusleping. Kuid ostja peab esitama müüja nõudmisel vajalikud kindlustusleping teavet.

A.4. Varustus

B.4. Kohaletoimetamine

Müüja on kohustatud tarnima kauba, luues neile käsutuses ostja saabuvad transpordivahendite valmis mahalaadimise ajal kokkulepitud kohast, kui neid on nimetatud sihtkoht kuupäeval või ajavahemikul.

Ostja peab võtma kauba üleandmist, kui nad on esitatud kooskõlas lõikega A4.

A.5. Riskide ülekandmine

B.5. Riskide ülekandmine

Müüja vastutab sellisel kaotsimineku või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt lõikele A4 välja arvatud riski kadumise või kahjustumise asjaoludest sätestatud lõikes B5.

Ostja vastutab sellisel kaotsimineku või kahjustumise eest
kuna ta oli toimetatud vastavalt lõikele A4.
Kui:
a) ostja ei täida oma kohustusi vastavalt lõikele B2, see kannab kõik riskid kahju. kaupade või
b) ostja ei teata vastavalt lõikele B7, ta kannab kõik riskid kaotsimineku või kahjustumise kauba kokkulepitud kuupäeval või kuupäeval, mil kokkulepitud kohaletoimetamise tähtaja möödumist,
tingimusel, et kaup on selgesõnaliselt individuaalselt kui kaup, mille suhtes on leping.

A.6. Kulude jaotamine

B.6. Kulude jaotamine

Müüja peab maksma:
a) lisaks kulud paragrahvi A3), kõik kulud, mis on seotud kaupade, kuni see on tarnitud vastavalt lõikele A4, välja arvatud kulud tasub ostja vastavalt lõikele B6;
b) kõik tasud maha sihtkohta, mis on seotud veolepingu müüja jaoks;
c) vajaduse korral kulude tolliformaalsused vajalikud ekspordi ja impordi, maksma kõik maksud ja tasud, mis on impordi ja ekspordi kaupade, samuti transportimise kulud kauba läbi riigi enne sünnitust, kui lõikes A4.

Ostja peab tasuma:
a) kõik kulud, mis on seotud kauba üleandmisel, nagu on sätestatud lõikes A4;
b) kõik kulud maha vaja teha kauba saabuvast transpordivahendi nimetatud sihtkoht, kui veoleping, selliseid kulusid ei kannab müüja;
c) mis tahes lisakulusid, mis tulenevad suutmatusest täita oma kohustusi vastavalt lõikele B2 või suutmatus pakkuda teate vastavalt lõikele B7 tingimusel, et kaup on selgesõnaliselt individuaalselt kui kaup, mille suhtes on leping.

A.7. Ostjate teated

B.7. Müüja teated

Müüja peab vastava teate ostja, mis võimaldab ostjal astuda samme tavaliselt vajalik, et see võib ostja.

Kuna müüjal on õigus määrata kuupäev kokkulepitud aja jooksul ja / või punktis võtmise kohaletoimetamine nimetatud sihtkoht, peab ta andma müüjale tõttu teatamata.

A.8. Saatedokument

B.8. Tarne tõend

Müüja peab omal kulul esitama ostjale dokumendi, mis võimaldab ostjal, kes toimetab kauba, nagu on sätestatud lõigetes A4 / B4.

Ostja peab aktsepteerima tarnimise kohta tõendi väljastanud vastavalt lõikele A8.

A.9. Kontrollimine, pakendamine, märgistamine

B.9. Kaupade ülevaatus

Müüja peab kandma need kontrollimiseks (kontroll kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt lõikele A4, samuti kulusid eelinspekteerimise kauba ettenähtud asutused riigi eksport ja import.
Anda omal kulul pakendab kaupa, välja arvatud juhul, kui eelkõige kaubanduse võetakse tavaliselt laeva lepingus määratletud kaupu lahtiselt. Müüja saab veost pakkima viisil, mis on vajalik tema vedu, kui ostja enne lepingule ei teata müüjale konkreetsete pakendite nõuded. Märgistamise pakendatud kauba viiakse läbi korralikult.

Ostja ei ole kohustatud hüvitama kulutused, mida müüja jaoks kohustuslik kauba ülevaatus enne saatmist, mis toimub järjekorras riigi ametiasutustele ekspordi ja impordi.

A.10. Teabeabi ja sellega seotud kulud

B.10. Teabeabi ja sellega seotud kulud

Vajadusel müüja on kohustatud andma ostjale või aitab tal saada palvel ostja omal vastutusel ja kulul, dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mida võidakse nõuda veoks kauba ostjale lõplikku sihtpunkti (kui nõutakse ) - alates nimetatud sihtkoht.
Müüja tagastab Ostjale kõik kulud ja maksud kulud kannab ostja omandamine või edastamine abi saamiseks dokumendid ja andmed, nagu on sätestatud lõikes B10.

Ostja on kohustatud teavitama müüjat nõuded seoses infoturbe, nii et müüja võiks tegutseda vastavalt lõikele A10.
Ostja peab tasuma müüja oli kandnud kulusid ja teenuse eest tasumine või osutada abi saamiseks dokumendid ja andmed, nagu on sätestatud lõikes A10.
Vajadusel ostja on kohustatud esitama müüja või kergendab müüja palvel müüja, tema vastutusel ja kulul, mis tahes dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mis võib nõuda müüjalt transpordi, impordi ja ekspordi kaupade ja nende transportida läbi riigi.

 

Kommentaarid   

 
0 #2 ayman 04.06.2013 20: 25
väga kena
Tsiteerima
 
 
0 #1 ayman 04.06.2013 20: 24
ok
Tsiteerima