vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

DAT

INCOTERMS 2010

Toimetatakse TERMINAL [... terminali nimi]
Toimetaja TERMINAL [... terminali nimi]

Seda mõistet võib kasutada sõltumata valitud transpordiliik, samuti kasutavad rohkem kui ühte transpordiliiki.
"Delivered at Terminal" ("Toimetaja terminal") tähendab, et müüja oma tarnekohustuse, kui kaup laaditakse saabuvast transpordivahendite ostjale kättesaadavaks kokkulepitud terminali nimega sadamasse või sihtkoht.
"Terminal" hõlmab mis tahes kohas, kaetud või mitte, nagu dokk, lao, konteineri õue või maanteel, raudteel või lasti terminal. Müüja kannab kõik riskid on kaupade tarnimine ja mahalaadimise ajal terminali nimega sadamasse või sihtkoht.
Osalisi julgustatakse kõige täpsemalt kindlaks terminali ja võimaluse korral kindla punkti terminal sihtsadamas või sihtkohta, kui riskid Siinkohal on müüja. Müüja soovitatakse anda veoleping, mis kajastavad täpselt selle valiku.
Eesmärgiga isikutel asetada müüja riskid ja kulud transpordiks ja kauba viimine terminalist teise koha, on asjakohane kasutada nimetusi DAP ja DDP.
DAT peab müüja tegema tolliformaalsused ekspordi, kui üldse. Samas müüja ei ole kohustatud täitma tolliformaalsused impordil, maksta imporditollimakse või täitma muid tolliformaalsusi import.

MÜÜJA

Ostja peab

A.1. Müüja üldised kohustused

B.1. Ostja üldised kohustused

Müüja peab nõusolekul ostu-müügilepingu pakkuda kaupu ja faktuurarve, arve või mõni muu tõend vastavuse müügilepingu, mille kohaselt võib nõuda lepingu.
Iga dokumendi punktides A1-A10 võib asendada samaväärse elektroonilise dokumendi või menetluse kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.

Ostja on kohustatud tasuma kauba hinna, nagu on sätestatud müügilepingus.
Iga dokumendi punktides B1-B10 võib asendada samaväärse elektroonilise dokumendi või menetluse kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.

A.2. Litsentsid, load, turvakontroll ja muud formaalsused

B.2. Litsentsid, load, turvakontroll ja muud formaalsused

Vajadusel peab müüja omal kulul ja vastutusel, ekspordilitsentsi või muu ametliku loa ja teostab kõik tolliformaalsused on vajalikud kaupade ja transpordi läbi riigi enne sünnitust.

Vajadusel peab ostja saama omal vastutusel ja kulul, impordilitsentsi või muu ametliku loa ja teostab kõik tolliformaalsused kauba impordile.

A.3. Veo- ja kindlustuslepingud

B.3. Veo- ja kindlustuslepingud

a) Reisijaveoleping
Müüja peab andma oma kulul veo eest kauba nimega terminali nimega sadamasse või sihtkoht. Kui konkreetse terminali ei ole kokku lepitud või ei saa kindlaks määrata, võttes aluseks praktika, müüja saab valida kõige sobivam oma eesmärki terminal sihtsadamas või sihtkoht.
b) kindlustusleping
Müüja ole kohustatud ostja lepingu alusel kindlustus. Kuid müüja peab ostjale tema taotlusel tema vastutusel ja kulul (koos kulusid), vajaliku teabe ostja kindlustus.

a) Reisijaveoleping
Ostja ei ole kohustatud müüja sõlmima veolepingu.
b) kindlustusleping
Ostja ei ole kohustatud müüja teha kindlustusleping. Kuid ostja peab esitama müüja nõudmisel vajalikud kindlustusleping teavet.

A.4. Varustus

B.4. Kohaletoimetamine

Müüja on kohustatud lossima kaupade saabuvast transpordivahendite ja panna see ostja, nähes ette nimetatud terminali lõikes A3) sadama või sihtkoha kuupäeval või ajavahemikul.

Ostja peab võtma kauba üleandmist, kui nad on esitatud kooskõlas lõikega A4.

A.5. Riskide ülekandmine

B.5. Riskide ülekandmine

Müüja vastutab sellisel kaotsimineku või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt lõikele A4 välja arvatud riski kadumise või kahjustumise asjaoludest sätestatud lõikes B5.

Ostja vastutab sellisel kadumise või kahjustumise eest kauba tarnimise ajal vastavalt lõikele A4.
Kui:
a) ostja ei täida oma kohustusi vastavalt lõikele B2, see kannab kõik riskid kahju, või
b) ostja ei teata vastavalt lõikele B7, ta kannab kõik riskid kaotsimineku või kahjustumise kauba kokkulepitud kuupäeval või kuupäeval, mil kokkulepitud kohaletoimetamise tähtaja möödumist,
tingimusel, et kaup on selgesõnaliselt individuaalselt kui kaup, mille suhtes on leping.

A.6. Kulude jaotamine

B.6. Kulude jaotamine

Müüja peab maksma:
a) lisaks kulud paragrahvi A3), kõik kulud, mis on seotud kaupade, kuni see on tarnitud vastavalt lõikele A4, välja arvatud kulud tasub ostja vastavalt lõikele B6;
b) kõik tasud maha sihtkohta, mis on seotud veolepingu müüja jaoks ja
c) vajaduse korral kulude tolliformaalsuste makstakse nende eksportimisel maksmise kõik maksud ja muud tasud kaupade eksport, samuti veokulude läbi riigi enne sünnitust, nagu on sätestatud lõikes A4.

Ostja peab tasuma:
a) kõik kulud, mis on seotud kauba üleandmisel, nagu on sätestatud lõikes A4;
b) mis tahes lisakulud müüja, kui ostja ei ole täitnud oma kohustusi vastavalt lõikele B2 või üleandmise teate vastavalt lõikele B7 tingimusel, et kaup on selgesõnaliselt individuaalselt kui kaup, mille suhtes on leping;
c) vajaduse korral kulude tolliformaalsused, ja ei maksa makse, tollimakse ja muud maksud, kaupade import.

A.7. Ostjate teated

B.7. Müüja teated

Müüja peab vastava teate ostja, mis võimaldab ostjal astuda samme tavaliselt vajalik, et see võib ostja.

Kuna ostja õigus määrata kuupäev kokkulepitud aja jooksul ja / või punktis võtmise kohaletoimetamine nimetatud sihtkoht, peab ta andma müüjale tõttu teatamata.

A.8. Saatedokument

B.8. Tarne tõend

Müüja peab omal kulul esitama ostjale dokumendi, mis võimaldab ostjal, kes toimetab kauba, nagu on sätestatud lõigetes A4 / B4.

Ostja peab võtma dokumendi kättetoimetamise, mis on välja antud vastavalt lõikele A8.

A.9. Kontrollimine, pakendamine, märgistamine

B.9. Kaupade ülevaatus

Müüja peab kandma need kontrollimiseks (kontroll kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt lõikele A4, samuti kulusid eelinspekteerimise kauba ettenähtud asutused eksporditoetust.
Anda omal kulul pakendab kaupa, välja arvatud juhul, kui eelkõige kaubanduse võetakse tavaliselt laeva lepingus määratletud kaupu lahtiselt. Müüja saab veost pakkima viisil, mis on vajalik tema vedu, kui ostja enne lepingule ei teata müüjale konkreetsete pakendite nõuded. Märgistamise pakendatud kauba viiakse läbi korralikult.

Ostja on kohustatud tasuma kulud kohustusliku kontrolli kauba enne saatmist, välja arvatud juhul, kui sellise kontrolli viib läbi selleks ametiasutuste eksporditoetust.

A.10. Teabeabi ja sellega seotud kulud

B.10. Teabeabi ja sellega seotud kulud

Vajadusel müüja on kohustatud andma ostjale või aitab tal saada palvel ostja omal vastutusel ja kulul, dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mida võidakse nõuda importimise kauba ostjale ja / või transportimise lõplik sihtkohta.
Müüja tagastab Ostjale kõik kulud ja maksud kulud kannab ostja saada või abi saamise dokumente ja teavet, nagu on sätestatud lõikes B10.

Ostja on kohustatud teavitama müüjat nõuded seoses infoturbe, nii et müüja võiks tegutseda vastavalt lõikele A10.
Ostja peab tasuma müüja oli kandnud kulusid ja teenuse eest tasumine või osutada abi saamiseks dokumendid ja andmed, nagu on sätestatud lõikes A10.
Vajadusel ostja on kohustatud esitama müüja või kergendab müüja palvel müüja, tema vastutusel ja kulul, mis tahes dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mis võib nõuda müüjalt transpordi, kaupade ja nende vedamiseks läbi üheski riigis.